Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCWI_00180 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

districtscollege Wilrijk
ma 12/09/2022 - 18:15 collegezaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00180 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming 2022_DCWI_00180 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De districtsraad heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de zitting van 5 mei 2022 (jaarnummer 36). Na vaststelling van de jaarrekening door de districtsraad, werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.

Argumentatie

De gouverneur heeft met besluit van 24 augustus 2022 de jaarrekening 2021 van het district Wilrijk goedgekeurd.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de districtsraad.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:
  • artikel 260 over de vaststelling van de jaarrekening;
  • artikel 143 over de bepalingen die gelden voor het financieel beheer van de gemeente en ook van toepassing op het district.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:
  • artikel 189 stelt dat de bepalingen van dit besluit, met uitzondering van artikel 30, 3° en titel 6 (autonome gemeente- en provinciebedrijven), van toepassing zijn op de planning en het financieel beheer van de districten,...

Besluit

Het districtscollege wilrijk legt het volgende voor aan de districtsraad wilrijk:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 24 augustus 2022 waarbij de jaarrekening 2021 van het district Wilrijk goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • D_WILRIJK_A_JR_2021_besluit_Gouverneur_getekend.pdf