Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCWI_00183 - Aziëlaan. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU11799C - Eindafrekening - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 12/09/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00183 - Aziëlaan. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU11799C - Eindafrekening - Goedkeuring 2022_DCWI_00183 - Aziëlaan. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWOU11799C - Eindafrekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning
 Opdracht SWOU11799C
Goedkeuring districtscollege Wilrijk2 augustus 2021145
GunningsbriefVerzonden12 augustus 2021
Op 2 augustus 2021 (jaarnummer 145) gunde het districtscollege Wilrijk het uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein in de Aziëlaan, district Wilrijk, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 tegen de som van 384.773,55 EUR (exclusief btw). Het aandeel van het district bedroeg 179.808,15 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van opdracht SWOU11799C.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.

Argumentatie

De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
Omschrijvingdistrict WilrijkAquafinTotaal
Inschrijvingsprijs179.808,15204.965,40384.773,55
Vermoedelijke hoeveelheid in meer33.085,4529.068,4462.153,89
Vermoedelijke hoeveelheid in min-34.882,02-10.252,42-45.134,44
Prijsherziening15.646,3911.535,4827.181,87
Rectificatie152,720,89153,61
Totaal193.810,69235.317,79429.128,48
21% btw40.700,2449.416,7490.116,98
{Afrondingsfout btw}0,01-0,01
Algemeen totaal234.510,94284.734,52519.245,46
Vastgelegd budget239.324,65
Restbudget4.813,71

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Aziëlaan is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd onderstaande bestelbon in EUR vastgelegd:
BestelbonOmschrijvingBudgetRestbudget
ten laste van het district Wilrijk
4005459126Gunning239.324,654.813,71

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0107 - Grijs
2WIL010701 - Aanleg en heraanleg
2WIL010701M01419 - SWOU11799 Aziëlaan (Tuinstraten_ABU)

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de eindafrekening voor een bedrag van 519.245,46 EUR (inclusief btw), goed voor het uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein in de Aziëlaan, district Wilrijk, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van de opdracht SWOU11799C. Het aandeel van het district Wilrijk bedraagt 234.510,94 EUR (inclusief btw).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220829_11799C_Azielaan_eindafrekening.xlsx