Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCWI_00181 - Districtscollege - Wijziging zittingsdatums tweede semester 2022 - Bekrachtiging

districtscollege Wilrijk
ma 12/09/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00181 - Districtscollege - Wijziging zittingsdatums tweede semester 2022 - Bekrachtiging 2022_DCWI_00181 - Districtscollege - Wijziging zittingsdatums tweede semester 2022 - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 7 februari 2022 (jaarnummer 28) de datums van zijn zittingen voor het tweede semester van 2022 goed.

Argumentatie

Met dit besluit bekrachtigt het districtscollege de annulatie van zijn zitting van 5 september 2022.

Juridische grond

Artikelen 126 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur regelen de werking van het districtscollege en de districtsraad.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de annulatie van zijn zitting van maandag 5 september 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretariaat

Reservatie van de vergaderzaal in FMnet voor 20 juni 2022 annuleren.