Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_DCWI_00184 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling derde kwartaal 2022 - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 12/09/2022 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Robert Moens, districtsschepen; Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ine Van de kerkhove, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2022_DCWI_00184 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling derde kwartaal 2022 - Goedkeuring 2022_DCWI_00184 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling derde kwartaal 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 betreffende het statuut van de lokale mandataris bepaalt de grenzen waarbinnen het bedrag van het presentiegeld zich moet bevinden. Deze grenzen werden vastgelegd op minimaal 28,57 euro en maximaal 124,98 euro, niet-geïndexeerd. Gekoppeld aan de spilindex komen deze bedragen sinds 1 oktober 2018 neer op minimaal 48,77 euro en maximaal 213,33 euro.

Op 7 november 2019 (jaarnummer 97) keurt de districtsraad de verhoging van de presentiegelden voor districtsraadsleden naar het wettelijk toegestane maximum (213,33 euro) met ingang van 1 januari 2020 goed, alsook dat het bedrag van het presentiegeld nadien automatisch geïndexeerd wordt. Vanaf 1 september 2022 bedraagt het geïndexeerde bedrag 240,24 euro. 

Argumentatie

Voor het derde kwartaal 2022 werden 34 aanwezigheden genoteerd voor 1 districtsraad en 1 raadscommissie.

De zittingen van de raadscommissie en de districtsraad van de maand september 2022 zijn verstreken zodat de uitbetalingen kunnen worden uitgevoerd.

Juridische grond

  • artikel 16 en 17 van het Decreet Lokaal Bestuur regelen het presentiegeld voor de raadsleden. Ingevolge artikel 119, eerste lid van het Decreet Lokaal Bestuur zijn de artikelen 16 en 17 ook van toepassing op de districtraden en hun leden.
  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris (VR 20181805 DOC.0475/2TER).

Algemene financiële opmerkingen

Het totale bedrag van de presentiegelden voor het derde kwartaal 2022 bedraagt 8.168,16 EUR (240,24 EUR x 34 aanwezigheden).
De presentiegelden voor de districtsraadsleden vallen ten laste van het district.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de presentiegelden voor de districtsraden en de raadscommissiezittingen van het derde kwartaal 2022 goed voor een totaalbedrag van 8.168,16 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Presentiegelden district Wilrijk
derde kwartaal 2022
 8.168,16 EUR budgetplaats: 5080100000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 2WIL010902A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090110
budgetperiode: 2200
uitbetaling via payroll

Bijlagen

  • Zitpenningen_2022_3e_kwartaal.pdf