Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCEK_00304 - Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 15/11/2022 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00304 - Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring 2022_DCEK_00304 - Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de districtsraad van 23 november 2015  (jaarnummer 103) keurde de districtsraad Ekeren het reglement sportlaureaten goed. Ieder jaar zet het Ekerse districtsbestuur verdienstelijke Ekerse sporters in de bloemetjes voor de in het voorbije jaar geleverde prestaties. Om in aanmerking te komen voor deze huldiging moeten de sporters aan een aantal criteria voldoen die zijn vastgelegd in een reglement. Het district wenst het huidige reglement nu te verfijnen.

Argumentatie

Het district Ekeren hecht veel belang aan sportbeoefening, zowel in competitieverband als recreatief. Het district vindt het belangrijk om atleten die prestaties neerzetten met een uitstraling buiten Ekeren in de bloemetjes te zetten. 

De criteria voor de laureaten worden versoepeld:  ook deelnemers aan internationale wedstrijden  (Europese of wereldkampioenschappen of Olympische spelen kunnen gevierd worden. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017(jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010207 - Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

De districtsraad keurt de aanpassing van het reglement sportlaureaten dat in voege treedt op 1 december 2022 goed. 

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van de gecoördineerde versie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen