Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_DCEK_00306 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 15/11/2022 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00306 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Goedkeuring 2022_DCEK_00306 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 28 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 22 maart 2022 (jaarnummer 67) de vergaderdata voor de districtsraad voor het tweede semester 2022 goed.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 28 november 2022 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen:

 • Beleids- en Beheerscyslus - Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring;
 • Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring;
 • Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Advies- Goedkeuring;
 • Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring;
 • vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring;
 • Districtsraad - Notulen Districtsraad 24 oktober 2022;
 • Districtsraad - Notulen Districtscollege 4, 11, 18 en 25 oktober 2022 - Kennisneming;
 • Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023 - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 21 november 2022 samen te roepen.

 • Toelichting: Bouwveld 10 en 15A Rozemaai (om 20.00 uur);
 • Toelichting: Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 (om 20.45 uur);
 • Toelichting: Lokaal Cultuurbeleid - Actieplan en begroting (om 21.30 uur);

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.