Terug
Gepubliceerd op 02/12/2022

Besluitenlijst  districtscollege Ekeren

di 29/11/2022 - 14:00 Raadzaal

 • HD 1.

  2022_DCEK_00323 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Organisatie Raad voor Overleg. Leidingwerken nutsbedrijven - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • 1.

  2022_DCEK_00316 - Jaarafsluit 2022 - Transitie bestelbonnen en overdracht restkredieten naar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCEK_00317 - Uitgaande briefwisseling - Aanpassingen plan Kapelsesteenweg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_DCEK_00323 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Organisatie Raad voor Overleg. Leidingwerken nutsbedrijven - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCEK_00318 - Districtscollege Ekeren - Notulen 22 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCEK_00319 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2022_DCEK_00320 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2022_DCEK_00321 - Adviesraden en inspraak - Verslag Cultuurraad Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2022_DCEK_00322 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen