Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

Agenda  raadscommissie Ekeren

ma 21/11/2022 - 20:00 Raadzaal

 • Toelichting: Bouwveld 10 en 15A Rozemaai (om 20.00 uur);

 • Toelichting: Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 (om 20.45 uur);

 • Toelichting: Lokaal Cultuurbeleid - Actieplan en begroting (om 21.30 uur).

 • 1.

  2022_DREK_00062 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

 • 2.

  2022_DREK_00068 - Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring

 • 3.

  2022_DREK_00069 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 4.

  2022_DREK_00070 - Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 5.

  2022_DREK_00071 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

 • 6.

  2022_DREK_00066 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 24 oktober 2022 - Goedkeuring

 • 7.

  2022_DREK_00073 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 4, 11, 18 en 25 oktober 2022 - Kennisneming

 • 8.

  2022_DREK_00067 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023 - Kennisneming

 • 9.

  2022_DREK_00072 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming