Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCEK_00293 - Lokale feestelijkheden Ekeren - Intrede Sinterklaas op 26 november 2022 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 08/11/2022 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00293 - Lokale feestelijkheden Ekeren - Intrede Sinterklaas op 26 november 2022 - Goedkeuring 2022_DCEK_00293 - Lokale feestelijkheden Ekeren - Intrede Sinterklaas op 26 november 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Sinds 2021 organiseert het district Ekeren een intrede van Sinterklaas. De tweede editie gaat door op zaterdag 26 november 2022. 

De Sint en zijn roetveegpieten vertrekken in een stoet met kinderen, ouders en de stadstrommelaars om 14.00 uur aan het zwembad De Schinde in Ekeren richting het kasteel Veltwijck. Daar kunnen de kinderen de Sint ontmoeten, een foto nemen en een attentie ontvangen.

De intrede is gekoppeld aan een actie met de lokale handelaars. Vanaf woensdag 2 november 2022 tot en met zaterdag 26 november 2022 krijgen alle klanten, die het wensen bij elke aankoop van een deelnemende handelaar, een kleurplaat ontworpen door illustrator Annemie Berebrouckx. 

Op zaterdag  26 november 2022 kunnen de kinderen deze tekening afgeven aan de Sint in het kasteel Veltwijck. In ruil krijgen de kinderen hiervoor een kleine attentie.

Argumentatie

De intrede van Sinterklaas begint om 14.00 uur aan het zwembad De Schinde in Ekeren. Onder begeleiding gaan de kinderen in stoet naar het kasteel Veltwijck, waar de Sint de kinderen zal ontvangen in de trouwzaal.

Er is randanimatie voorzien, ook kan je samen met de Sint op de foto.

Het einde van de intrede van Sinterklaas is voorzien om 17.00 uur.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

In de tweede aanpassing van het meerjarenplan, goedgekeurd op de districtsraad van 22 november 2021 (jaarnummer 76) werd een krediet voorzien van 7.500,00 euro op 2EKE010203A00000/5054500000/61xx voor de organisatie van de intrede Sinterklaas. Bestelbons worden goedgekeurd onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010203 - We zetten verder in op de vernieuwing en versterking van de Ekerse evenementen zodat ze blijven bijdragen tot een bruisend en levendig district.

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van de intrede van Sinterklaas in Ekeren op 26 november 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.