Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCEK_00301 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

districtscollege Ekeren
di 08/11/2022 - 14:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00301 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming 2022_DCEK_00301 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.

Argumentatie

Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

 Datum

 Jaarnummer

 Titel

28 oktober 2022 2022_CBS_08776
Gemeentelijke administratieve sancties - Sluiting publiek toegankelijke inrichting. District Ekeren, Veltwijcklaan 2 - Goedkeuring
28 oktober 2022 2022_CBS_08777 
Gemeentelijke administratieve sancties - Sluiting publiek toegankelijke inrichting. District Ekeren, Ferdinand Pauwelsstraat 4 - Goedkeuring
28 oktober 2022 2022_CBS_08612
District Ekeren. Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring
28 oktober 20222022_CBS_08613 
District Ekeren. Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring
28 oktober 20222022_CBS_08803
District Ekeren. Molenstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08862 
Toelating muziekactiviteit - Scouts Bunt Ekeren, Leugenberg 179-193, 2180 Ekeren (Antwerpen). Dossiernummer MUZA2022/096/PV - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08870 
Ontvangst - Kunstenaarskoppel Frank-Ivo Van Damme en Joke van den Brandt ter gelegenheid van hun respectievelijk 90ste en 85ste verjaardag op woensdag 16 november 2022  - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08911
Grafconcessies 2022 - Aanvragen. Begraafplaatsen sector Noord - Bekrachtiging
4 november 20222022_CBS_08914
Grafconcessies 2022 - Aanvraag bruikleen grafmonument. Begraafplaatsen sector Noord - Goedkeuring
4 novmeber 20222022_CBS_08915 
Grafconcessies 2022 - Aanvraag hernieuwing. Begraafplaatsen sector Noord - Bekrachtiging
4 november 20222022_CBS_08917
Grafconcessies 2022 - Aanvraag peterschap grafmonumenten. Begraafplaatsen sector Noord - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08919 
Grafconcessies 2022 - Aanvraag stopzetting. Begraafplaatsen sector Noord - Goedkeuring
4 november 20222022_CBS_08921 
Grafconcessies 2022 - Begraafplaats Ekeren. Aanvraag concessie militair ereperk - Bekrachtiging
4 november 20222022_CBS_08923
District Antwerpen. Argentiniëlaan - Ekersesteenweg. Wegeniswerken. Opdracht SWOU11545C - Eindafrekening. Correctiebestelling - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.