Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_DCEK_00299 - District Ekeren. Inkomende briefwisseling - Ekerse Karnavalvereniging 'De Bierpruvers' - Kennisneming

districtscollege Ekeren
di 08/11/2022 - 14:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00299 - District Ekeren. Inkomende briefwisseling - Ekerse Karnavalvereniging 'De Bierpruvers' - Kennisneming 2022_DCEK_00299 - District Ekeren. Inkomende briefwisseling - Ekerse Karnavalvereniging 'De Bierpruvers' - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district Ekeren ontving op 28 oktober 2022 een schrijven van de gouverneur provincie Antwerpen met de vraag om de waardigheid van de Ekerse Karnavalsvereniging 'De Bierpruvers' te bezorgen.

De Ekerse Karnavalsvereniging 'De Bierpruvers' heeft bij het Hof de wens uitgedrukt om de titel van 'Koninklijke Maatschappij' te verkrijgen. Om de nodige inlichtingen aan het Paleis te kunnen verstrekken vraagt de gouverneur deze bijkomende informatie.

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging.

Het schrijven van de gouverneur wordt ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Volgens artikel 132 van het Decreet Lokaal Bestuur is artikel 290 ook van toepassing op de districten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 9 januari 2019 (jaarnummer 2) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie keurde het college van burgemeester en schepenen op 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) een werkkader goed met betrekking tot de samenwerking stad-districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de ingekomen briefwisseling, van de gouverneur van de provincie Antwerpen met betrekking tot de waardigheid van de Ekerse Karnavalsvereniging 'De Bierpruvers'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:
DienstTaak
EK/BZ/DSom een antwoord aan de gouverneur van de Provincie Antwerpen voor te bereiden 

Bijlagen

  • 075_2022_000047_Gouverneur_Kon_Mij_Bierpruvers.pdf