Terug
Gepubliceerd op 13/01/2023

2022_DCEK_00345 - Sport 2023 - Organisatie appelbollenloop - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 20/12/2022 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00345 - Sport 2023 - Organisatie appelbollenloop - Goedkeuring 2022_DCEK_00345 - Sport 2023 - Organisatie appelbollenloop - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op zondag 8 januari 2023 organiseert de Ekerse sportdienst de appelbollenloop. De start- en aankomst is in park Hof de Bist ter hoogte van 252 CC. 

Deelnemers kiezen de afstand die het beste bij hen past: 10,5 km of 2 km lopen, 5 km powerwalken of 2 km wandelen. Bij aankomst ontvangen alle deelnemers een warme appelbol.
Deelnemers kunnen inschrijven tot 6 januari 2023 om 12.00 uur en betalen 4,00 euro.

Argumentatie

Het district Ekeren wil zoveel mogelijk Ekerenaren aan het bewegen krijgen. De appelbollenloop is het ontmoetingsmoment bij uitstek voor sportief Ekeren om aan het begin van het nieuwe jaar sportieve voornemens waar te maken.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

In de meerjarenplanning is een budget voorzien van 5000,00 euro op: SUB_NR/INTERN/2300/2EKE010205PA5094/5051500000/61xx/2EK090740.
De bestelbonnen worden opgemaakt en goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Ekeren keurt de organisatie van de appelbollenloop op zondag 8 januari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.