Terug
Gepubliceerd op 23/09/2022

2022_DCEK_00236 - District Ekeren. Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren - Concept en programma Kasteelfeesten 2022 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 13/09/2022 - 13:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00236 - District Ekeren. Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren - Concept en programma Kasteelfeesten 2022 - Goedkeuring 2022_DCEK_00236 - District Ekeren. Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren - Concept en programma Kasteelfeesten 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 22 november 2021 (jaarnummer 76) de tweede aanpassing van het meerjarenplen 2020 - 2025 goed.

Er wordt een ondersteuningsopdracht voorzien voor de Kasteelfeesten van 30.000,00 euro aan het Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren. Op zondag 17 september 2022 worden er in het district Ekeren opnieuw Kasteelfeesten georganiseerd. Deze activiteit gaat door in het Veltwijckpark van 13.00 uur tot 22.00 uur.

Argumentatie

Concept

Sinds 2014 organiseert het district Ekeren dit feest in middeleeuwse sfeer. Elk jaar wordt er een specifiek thema gekozen. Zo werd er in het verleden reeds rond ‘450 Jaar Kasteel’,  de ‘Legende van Flora en de Draak’, de ‘Trom van Sint-Joris’,  ‘Rubens op bezoek’ (Antwerpen Barok Jaar), '60 Jaar De Rode Ridder’ gewerkt. Na een jaar coronabreak lanceerde we de slogan 'De Tijd staat niet stil’. In 2022  staat de figuur Aert van Veltwijck centraal, de eerste eigenaar van het kasteel.

Concreet bestaat het programma uit drie onderdelen:

 • middeleeuws dorp in en rond kasteel Veltwijck;
 • tornooiveld met behendigheidsproeven, steekspel en kiddy battle op het B-terrein;
 • vuurwerk op het A-terrein.

Doelgroep

Met een gevarieerde programmatie mikt het district met dit project op verschillende doelgroepen: families met kinderen, jongeren, senioren, maar ook theaterliefhebbers, muziekfanaten…

Organisatie

De Kasteelfeesten is een initiatief van het district Ekeren. Het programma wordt ingevuld door het cultuurcentrum. Er wordt een open oproep gelanceerd om zoveel mogelijk organisaties te betrekken bij de uitwerking van het programma. Na een uitgebreide prijsvraag wordt er samengewerkt met Toesj BV als hoofdpartner.

Resultaat

Streefdoel is:

 • een gevarieerd programma;
 • samenwerking tussen verschillende districtsdiensten en externe partners;
 • maximaal aandeel lokale partners (verenigingen, artiesten);
 • aandacht voor lokaal talent;
 • breed publiek bereiken.

Indicatoren:

 • aantal partners;
 • aantal bezoekers.

Programma:

Concreet omvat het dagprogramma:

 • middeleeuwse infostand;
 • rebuswandeling;
 • poortwachters;
 • ambachtenmarkt;
 • expo ‘Aert van Veltwijck’;
 • theater 'Stok Paard Prins'
 • Jacobs Ladder;
 • schildknapenproeven;
 • galg;
 • zwaardvechten;
 • kruisboogschieten door Schuttersgilde SInt-Joris;
 • herbergen;
 • trebuchet;
 • knutselworkshops;
 • Alta Capella door Academie Ekeren;
 • volksdans door De Uiltjes
 • kantklossen door Florreke;
 • Ridders van Pendragon;
 • zomerbar;
 • hit me;
 • stokpony ride;
 • tovenaar;
 • workshop 'weven';
 • speerwerpen;
 • beschilderen van laken door Tin Soldiers;
 • tornooiveld met tribune: steekspel + kiddy battle;
 • paddock.

Om 21.00 uur sluiten we af met een diervriendelijk vuurwerk.

Districtscommunicatie 

CommunicatiedragerDistributie
A3handelaars, STIP
A5handelaars, cafés, partners
folders ter plekke
digitale uitnodiging
pers
LED
sociale media
A-blad
A-stad
fotograaf


Budget

Er wordt een brede prijsvraag uitgestuurd naar leveranciers van middeleeuwse acts. Het district voorziet een maximumbedrag van 30.000 euro. Dit budget wordt mee opgenomen in de algemene afsprakennota met de vzw Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren.

Actie
Leverancier
Bedrag
Middeleeuws dorp met tornooiveld
Toesj
20.000,00 euro
Aert van Veltwijck
Tim Van Der Linden
250,00 euro
Workshop weven
Studio Froemel
400,00 euro
Daktheater
eTG
300,00 euro
Theater Stok Paard Prins
4Hoog
1.900,00 euro
Trompetgeschal uit de toren
Marc Goris
450,00 euro
Oude muziek
Alta Capella
450,00 euro
huren kostuums
Baeyens
500,00 euro
Vuurwerk
Joeri Van Gelabbeek
5000,00 euro
Stroomgenerator
Hugo Konings
871,20 euro
Catering artiesten en medewerkers
Colruyt
300,00 euro
Extra hulp afbraak
Werkmaat
500,00 euro
Nachtwaker
VestaGuard
650,00 euro
EHBO
Rode Kruis
272,00 euro
Varia
#
150,00 euro
Totaal

31.993,20 euro

Juridische grond

1. Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983).
2. Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal cultuurbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010201 - Ekeren biedt een brede waaier van socio-culturele activiteiten aan waarin iedereen iets naar zijn gading vindt, inclusief de specifieke doelgroepen

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het programma van de Kasteelfeesten 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.