Terug
Gepubliceerd op 23/09/2022

2022_DCEK_00237 - Lokale feestelijkheden - Jules Vriendjesdag Programma 2022 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 13/09/2022 - 13:30 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00237 - Lokale feestelijkheden - Jules Vriendjesdag Programma 2022 - Goedkeuring 2022_DCEK_00237 - Lokale feestelijkheden - Jules Vriendjesdag Programma 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 2 oktober 2022 organiseert het district Ekeren voor de derde keer de Jules Vriendjesdag in park Hof de Bist. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal partners, zoals de auteur van Jules, Jeugddienst 't Velt, 252 cc, Bib Driehoek en uitgeverij mamie.be. Het feest zal plaats vinden op de evenementenweide voor kasteel Hof de Bist en in het kasteel.

 Jules is een creatie van de Ekerse illustrator-schrijfster Annemie Berebrouckx. Het is een tekenfiguur die een vaste waarde geworden is in de Vlaamse kleuterklassen en ook erg geliefd is als klaspop.

In het Bestuursakkoord District Ekeren 2019 - 2024 beschrijft resolutie 33 het volgende. De voorbije jaren werden heel wat evenementen vernieuwd en versterkt vanuit de doelstelling om meer mensen en vooral gezinnen te lokken met een sterker en kwaliteitsvoller aanbod. We gaan verder op de ingeslagen koers en blijven inzetten op kwaliteit, professionaliteit in samenwerking met verenigingen.

Argumentatie

Doel:

Het district Ekeren wil meer bekendheid geven aan de figuur Jules waarvan er een standbeeld staat in park Hof de Bist. Tegelijkertijd wil het bestuur zich positioneren als groen en gezinsvriendelijk district aan de hand van een gezellige familie uitstap: Ekeren is het district van Jules. Jules Vriendjesdag is een familiefeest met als doelgroep gezinnen met jonge kinderen met een leeftijd van 2 tot 9 jaar. Het feest gaat door op zondag 2 oktober 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur in park en kasteel Hof de Bist. 

Programma:

Op de Jules vriendjesdag kunnen kinderen van 2 tot 9 jaar deelnemen aan verschillende activiteiten rond het thema van de pop Jules.

 • poppenvoorstellingen van Jules;
 • voorleessessies;
 • signeersessie;
 • boekenverkoop;
 • bib mobiel met puzzelzoektocht;
 • tattoo stand;
 • springkastelen;
 • kindermolen;
 • goocheltrucs;
 • ballonnenclown;
 • kinderhoek;
 • volksspelen;
 • grote Jules met fotomogelijkheid;
 • zoektocht met als beloning een fietsvlaggetje van Jules.

Er rijdt een pendeltrein tussen park & ride Luchtbal, het NMBS station Ekeren en Hof de Bist.

Voor de catering wordt er gebruik gemaakt van foodtrucks en een drankenkraam.  

Via alle gebruikelijke kanalen zal het evenement gepromoot worden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

In de tweede aanpassing van het meerjarenplan, goedgekeurd op de districtsraad van 22 november 2021 (jaarnummer 76) werd een krediet voorzien van 15.000,00 euro voor de organisatie van Jules Vriendjesdag. Bestelbons worden goedgekeurd onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010203 - We zetten verder in op de vernieuwing en versterking van de Ekerse evenementen zodat ze blijven bijdragen tot een bruisend en levendig district.
2EKE010203PA2910 - JULESFEEST

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Ekeren keurt de organisatie van de Jules Vriendjesdag op 2 oktober 2022 in park en kasteel Hof de Bist goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.