Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

Besluitenlijst  districtscollege Ekeren

di 13/09/2022 - 13:30 Raadzaal

 • 1.

  2022_DCEK_00235 - Kristus-Koningplein. SWPR13379 - Wegeniswerken. Definitief ontwerp - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 2.

  2022_DCEK_00233 - District Ekeren - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 3.

  2022_DCEK_00236 - District Ekeren. Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren - Concept en programma Kasteelfeesten 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCEK_00237 - Lokale feestelijkheden - Jules Vriendjesdag Programma 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCEK_00238 - Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2022_DCEK_00239 - District Ekeren. Inkomende en uitgaande briefwisseling - Wijkcentrum Mariaburg. Geluidsoverlast door gebruik tuin - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCEK_00240 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 26 september 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCEK_00241 - Districtscollege Ekeren - Notulen 6 september 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCEK_00242 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen