Terug
Gepubliceerd op 02/12/2022

Besluitenlijst  districtsraad Ekeren

ma 28/11/2022 - 20:00 Raadzaal

 • 1.

  2022_DREK_00062 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DREK_00068 - Lokaal sportbeleid 2022 - Sportlaureaten aanpassing reglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DREK_00069 - Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DREK_00070 - Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DREK_00071 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DREK_00066 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 24 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DREK_00073 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 4, 11, 18 en 25 oktober 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2022_DREK_00067 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata eerste semester 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2022_DREK_00072 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 10.

  2022_DREK_00063 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00221 - van raadslid Kurt Van Noten aan Fabienne Van Damme - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 11.

  2022_DREK_00064 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00222 - van raadslid Kurt Van Noten aan Koen Palinckx - Kennisneming

  Niet behandeld
 • 12.

  2022_DREK_00065 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00224 - van raadslid Kurt Van Noten aan Koen Palinckx, Marc Elseviers - Kennisneming

  Niet behandeld