Terug
Gepubliceerd op 27/10/2022

2022_DCEK_00281 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

districtscollege Ekeren
di 18/10/2022 - 14:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2022_DCEK_00281 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming 2022_DCEK_00281 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.

Argumentatie

Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

Datum

Jaarnummer

Titel

 7 oktober 2022

 2022_CBS_08231

District Ekeren. Patronaatstraat. Verkaveling. SWPR13543  - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring 

 7 oktober 2022

 2022_CBS_08232

District Ekeren. Nieuw Openbaar Domein. Hoogpadlaan 4. SWOU13544 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

 7 oktober 2022

 2022_CBS_08233

District Ekeren. Nieuw openbaar domein. Germinalstraat / De Rozentuin SWOU11726 - Overdracht Grond. Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring

7 oktober 20222022_CBS_08253  
District Ekeren - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen - Goedkeuring
7 oktober 20222022_CBS_08254
District Ekeren. Leopoldlei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.