Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00038 - Samenwerkingsovereenkomst werkervaringsklanten OCMW - AGSO - Terbeschikkingstelling van 26 voltijdse equivalenten (art. 60 §7) aan het AGSO - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00038 - Samenwerkingsovereenkomst werkervaringsklanten OCMW - AGSO - Terbeschikkingstelling van 26 voltijdse equivalenten (art. 60 §7) aan het AGSO - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00038 - Samenwerkingsovereenkomst werkervaringsklanten OCMW - AGSO - Terbeschikkingstelling van 26 voltijdse equivalenten (art. 60 §7) aan het AGSO - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De samenwerkingsovereenkomst inzake sociale tewerkstelling met het OCMW bevatte in het verleden een contingent van 32 werkervaringsklanten. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst start op 1 januari 2023 en wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Het contingent daalt naar 26 werkervaringsklanten. Dit omwille van de lagere instroom van leefloon cliënten in artikel 60 tewerkstelling.

Argumentatie

Het ondersteunen van werkervaringsklanten naar een reguliere tewerkstelling is voor het AG Stedelijk Onderwijs (AGSO) een belangrijke meerwaarde om de huidige samenwerking verder te zetten. 

Juridische grond

Organieke wet op de openbare centra van maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 (art. 60§7).

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor het afsluiten van structurele samenwerkingsverbanden met derden (andere overheden, inrichters van onderwijs, verenigingen) waarbij globale afspaken worden gemaakt.  

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0901 - Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren
2LWS090101 - Actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen via tewerkstellingstrajecten op maat

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de samenwerkingsovereenkomst van 1 januari 2023 goed tussen het OCMW Antwerpen enerzijds en het AGSO anderzijds over de terbeschikkingstelling van werkervaringsklanten in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • TBS_AGB_Stedelijk_Onderwijs_Antwerpen_20230101_niet_ondertekend.pdf