Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00042 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/23/1217- Stedelijke school voor buitengewoon onderwijs De Leerexpert - Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen - Nieuwbouw noodcampus los meubilair - Projectvoorstel - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00042 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/23/1217- Stedelijke school voor buitengewoon onderwijs De Leerexpert - Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen - Nieuwbouw noodcampus los meubilair - Projectvoorstel - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00042 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/23/1217- Stedelijke school voor buitengewoon onderwijs De Leerexpert - Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen - Nieuwbouw noodcampus los meubilair - Projectvoorstel - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context


Algemene informatie school

School:

Stedelijke school voor buitengewoon onderwijs De Leerexpert 

Onderwijsniveau:

 BuO Basis en BuO sec

Onderwijsvorm:

n.v.t.

Aantal stromen:

n.v.t.

Aantal huidige leerlingen:

 50

 Algemene informatie bouwproject

 Type werken

Leveren van los meubilair voor de noodcampus Buitengewoon Onderwijs

ProjectleiderJo Van Roey

Bijdrage tot doelstellingen meerjarenplan 2020-2025
1. Capaciteit en aanbod
164
2. Kwalitatieve en gezonde leeromgeving
ja
3. Duurzame en toekomstbestendige scholen
  3.1. Energiebesparing
n.v.t.
  3.2. CO² -besparing
n.v.t.
  3.3. Vergroende speelplaats n.v.t.
4. Multifunctionele binnen- en buitenruimte in de wijk
  4.1 extra locatie klaar voor breed gebruik
ja


Deze werken kaderen binnen het capaciteitsdossier bouwen van een noodcampus Buitengewoon Onderwijs.

Op 3 oktober 2022 heeft de raad van bestuur het projectvoorstel voor de bouw van de noodcampus goedgekeurd voor een  totale projectkost van € 6 007 297,00. 

Op 27 januari 2023 heeft de raad van bestuur de gunning van perceel 1 goedgekeurd en een herberekende totale projectkost van € 5 516 202,02.

De start van de bouw van dit project is momenteel voorzien op 27 maart 2023 en zal opgeleverd worden op 1 september 2023.

Het bestaande meubilair van de sites Montrealstraat en Decrolystraat worden maximaal gerecupereerd. Daarnaast is de aankoop van bijkomend los meubilair noodzakelijk zodat de school op 1 september 2023 kan opstarten.

Argumentatie

Project

De aankoop van het los meubilair wordt gesplitst in volgende percelen :

Perceel 1Bureaus
Perceel 2Kleutermeubilair
Perceel 3Schoolmeubilair
Perceel 4Mobiele beamers
Perceel 5Digiborden
Perceel 6Schommelstoelen
Perceel 7Baarmoederstoelen
Perceel 8Fixatiegordels
Perceel 9Los materiaal beweging
Perceel 10Sportmateriaal
Perceel 11Kantoormateriaal
Perceel 12Focusboards
Perceel 13Blijfstoelen
Perceel 14Snoezelmateriaal
Perceel 15Zand- en watertafels
Perceel 16Uitrusting atelier
Perceel 17Klimtoestel


Planning:

Levering ten laatste 31 augustus 2023


Juridische grond

Volgende plaatsingsprocedures zullen gehanteerd worden:

- raamcontract

- onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

- aanvaarde factuur


Regelgeving: bevoegdheid

Gezien de projectkost > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Algemene financiële opmerkingen

Financieel overzicht
In onderstaande tabel staat een oplijsting van de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw). De bouwkost is gebaseerd op een raming van PAT/VP.

Raming bouwkost incl. btw

 

€ 590 600,00

perceel 1: Bureaus€ 45 000,00

perceel 2: Kleutermeubilair€ 100 000,00

perceel 3: Schoolmeubilair€ 232 000,00

perceel 4: Mobiele beamers€ 54 000,00

perceel 5: Digiborden€ 45 000,00 
perceel 6: Schommelstoelen€ 4 500,00
perceel 7: Baarmoederstoelen€ 2 400,00
perceel 8: Fixatiegordels€ 1 200,00
perceel 9: Los materiaal beweging€ 14 100,00
perceel 10: Sportmateriaal€ 23 100,00
perceel 11: Kantoormateriaal€ 1 300,00
perceel 12: Focusboards € 5 000,00
perceel 13: Blijfstoelen€ 22 000,00
perceel 14: Snoezelmateriaal€ 11 000,00
perceel 15: Zand- en watertafels€ 6 500,00
perceel 16: Uitrusting atelier€ 18 000,00
perceel 17: Klimtoestel€ 5 500,00

Werkingsmarge 5%

 

€0,00

Projectkost

 

€ 590 600,00


Agion

Het dossier betreft geen Agion dossier.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt het projectvoorstel voor het leveren van los meubilair in de stedelijke school voor buitengewoon onderwijs De Leerexpert, Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen goed voor een projectkost van € 590 600,00 incl btw.

Artikel 2

Uitvoering beslissing: PatrimoniumVastgoed

Artikel 3

De raad van bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 1217 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:

B912 1217

2LWS020504 PROG41