Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00043 - Patrimonium Vastgoed - Secundair en Volwassenenonderwijs - SO/23/1214 - DBFM Scholen van Morgen Technische Campus Blue Gate - Herinrichting verdieping 3 - Huis in Huis houtskeletbouw - projectvoorstel - Wijziging Inrichtende Macht - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00043 - Patrimonium Vastgoed - Secundair en Volwassenenonderwijs - SO/23/1214 - DBFM Scholen van Morgen Technische Campus Blue Gate - Herinrichting verdieping 3 - Huis in Huis houtskeletbouw - projectvoorstel - Wijziging Inrichtende Macht - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00043 - Patrimonium Vastgoed - Secundair en Volwassenenonderwijs - SO/23/1214 - DBFM Scholen van Morgen Technische Campus Blue Gate - Herinrichting verdieping 3 - Huis in Huis houtskeletbouw - projectvoorstel - Wijziging Inrichtende Macht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Algemene informatie school

 

School:

Technische Campus Blue Gate

Onderwijsniveau:

SEC/VWO

Onderwijsvorm:

BSO

Aantal stromen:

n.v.t.

Aantal huidige leerlingen:

 184 WLAZ en 684 VWO

 Algemene informatie bouwproject

 

 Type werken

Herinrichting verdieping 3 - Hout skelet bouw

Projectleider

Sandra Cami

Bijdrage tot doelstellingen meerjarenplan 2020-2025

 

1. Capaciteit en aanbod

N.v.t.

2. Kwalitatieve en gezonde leeromgeving

ja

3. Duurzame en toekomstbestendige scholen

 

  3.1. Energiebesparing

n.v.t.

  3.2. CO² -besparing

n.v.t.

  3.3. Vergroende speelplaats

n.v.t.

4. Multifunctionele binnen- en buitenruimte in de wijk

 

  4.1 extra locatie klaar voor breed gebruik

nvt


Op 5 juni 2020 werd door de raad van bestuur het individueel DBFM contract van bovenvermeld project goedgekeurd tussen het autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO) en DBFM Scholen van Morgen NV.

Op 24 juni 2022 werden de voorlopige Beschikbaarheidscertificaten (VBC) en het PV van voorlopige oplevering van bovenvermeld project afgeleverd.

De Campus werd in gebruik genomen op 01 september 2022. Het schoolgebouw is vanaf dan in werking met uitzondering van de derde verdieping.  

Op 17 januari 2023 werd een verzoek tot Wijziging Inrichtende Macht ingediend door het AGSO.

De wijziging betreft : 

De ‘her’ inrichting van de praktijkruimte op de derde verdieping.  De derde verdieping werd oorspronkelijk ingericht voor de opleiding ‘Bouw’. Op het einde van de bouwfase is er een geschil gerezen omtrent de vloerlasten van het atelier bouw. Deze opleiding zal ondergebracht worden op de Campus Grotesteenweg 226 Antwerpen. De praktijkruimte op de derde verdieping krijgt een nieuwe invulling; huis in huis houtskeletbouw.

Het verzoek tot Wijziging Inrichtende Macht werd intussen door Scholen van Morgen en het basisteam beoordeeld, onder andere op hun marktconformiteit van de prijzen. Er werd een voorstel voor Wijziging Inrichtende Macht ingediend door Scholen van Morgen met vermelding van kostprijs voor de werken.

De totale kostprijs van deze wijziging bedraagt :

Projectkostexcl. BTWBTWincl. BTW
studiekosten dBM€ 6.680,00€6%€ 7080,80
Prijs van de werken€ 326.852,226%€ 346.463,35
Prijs meerwerken Basisteam€ 47.998,006%€ 50.887,88
Prijs technisch advies SECO€ 3.830,006%€ 4.052,80
Prijs veiligheidscoördinatie€ 1.500,006%€ 1.590,00
Coördinatie en administratiekosten€ 21.373,276%€ 22.655,67
Totaal Projectkost€ 408.233,496%€ 432.727,50
Totaal Onderhoudskost€ 136.325,03 (€ 1.163,73/kwartaal)6%€ 144.504,53 (€ 1.233,50/kwartaal)

Na goedkeuring van het voorstel Wijziging Inrichtende Macht door Stedelijk Onderwijs werkt Scholen van Morgen het voorstel uit in een wijzigingscontract met de definitieve wijzigingskost . Gezien de lange doorlooptijd van een wijzigingscontract wordt nu reeds een goedkeuring gegeven aan Scholen van Morgen voor de uitvoering van de werken.

Argumentatie

Een "Wijziging Inrichtende Macht" is een wijziging van het individueel DBFM-contract op vraag van de Inrichtende Macht. Een reden hiervoor kan zijn een afwijking van het ontwerp of een aanpassing zoals hierna beschreven : 

Na oplevering bleken volgende wijzigingen nodig;

Het praktijklokaal ‘huis in huis' zal vooral door Encora, centrum voor volwassenenonderwijs gebruikt worden en mogelijks in de toekomst door Werkend Leren Antwerpen Zuid (hierna WLAZ) .

De doelstelling van het voorzien van een  ‘huis in huis’ is om een overkoepelende realistische leeromgeving te creëren voor cursisten van verschillende technische opleidingen. In een houtskeletbouw (huis) zullen de cursisten alle technieken leren voorzien: elektriciteit, sanitair, schilderen en meubelen maken. Met het oog op de nieuwe leerplannen moeten de cursisten meer klantgericht kunnen werken. Daarbij is werken in teamverband en afstemming tussen de verschillende partijen in een huis/werkomgeving een sleutelbegrip geworden.

Implementatie houtskelet:

De inplanting van het houtskelet ‘huis in huis’ is af te stemmen op de aanwezige technieken en de beschikbare toegelaten vloerbelasting volgens principe;

 -    Grondoppervlak: 8 m x 10 m

-     Kruipkelder, 2 bouwlagen en dakconstructie

-     Indeling: 6 kamers met circulatiezone per bouwlaag


De wijziging heeft betrekking op onderdelen van het gebouw die onder de verantwoordelijkheid vallen van de DBFM aannemer. Daarom werd er beslist om een wijziging in te dienen en aan de aannemer van het DBFM project te vragen om deze extra werken op te nemen en uit te voeren. 

Juridische grond

Cfr ondertekende dading dd 21 december 2022.

Op 16 juni 2020 werd het individueel DBFM-contract ondertekend tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs en Scholen van Morgen.

Alle andere bepalingen zoals voorzien in het basis Individueel DBFM-contract dd 16 juni 2020 welke niet worden gewijzigd door huidig voorstel van Wijziging blijven van toepassing.

Voor de Wijziging inrichtende Macht maken we gebruik van artikel 18 van het iDBFM-contract 253-000.0 Antwerpen technische Campus Blue gate.

Regelgeving: bevoegdheid

Gezien de totale kost van > € 250.000 excl. btw heeft de raad van bestuur van AG Stedelijk Onderwijs de beslissingsbevoegdheid.

Fasering

Bij aanvangsbevel op 1 april 2023 engageert de dBM aannemer zich om de werkzaamheden van deze Wijziging op te leveren tegen 2 oktober 2023.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden bepaald op basis van artikel 18.2.(f) iDBFM-contract .

De financiële gevolgen bestaan uit volgende bedragen:


Projectkostexcl. BTWBTWincl. BTW
studiekosten dBM€ 6.680,00€6%€ 7080,80
Prijs van de werken€ 326.852,226%€ 346.463,35
Prijs meerwerken Basisteam€ 47.998,006%€ 50.887,88
Prijs technisch advies SECO€ 3.830,006%€ 4.052,80
Prijs veiligheidscoördinatie€ 1.500,006%€ 1.590,00
Coördinatie en administratiekosten€ 21.373,276%€ 22.655,67
Totaal€ 408.233,496%€ 432.727,50
Werkingsmarge 5% op de prijs van de werken€ 16.342,616%€ 17.323,17
Totaal projectkost€ 424.576,106%€ 450.050,67
Totaal Onderhoudskost€ 136.325,03 (€ 1.163,73/kwartaal)6%€ 144.504,53 (€ 1.233,50/kwartaal)

Op de prijs van de werken wordt een werkingsmarge van 5% voorzien om onverwachte kosten tijdens de uitvoering op te vangen.

Op de onderhoudskosten zijn de respectievelijke prijsherzieningsformules van toepassing conform de bepalingen in het iDBFM-Contract.

De financiële kosten zijn afhankelijk van de wijze van betaling en zijn onderhevig aan de marktvoorwaarden op het ogenblik van het afsluiten van het Wijzigingscontract.

De financiële gevolgen van de Wijziging komen niet in aanmerking voor betoelaging door AGION omdat de vraag na ondertekening VBC gesteld werd.

De kosten gerelateerd aan de realisatie worden gefactureerd als eenmalig bedrag voor de uitvoering van de werken. De DBFM Venootschap Scholen van Morgen staat geen voorfinanciering toe.

De onderhoudskost zal op kwartaalbasis gefactureerd worden en wordt gewaarborgd door een bankwaarborg ten bedrage van 6 kwartalen.

De projectkost wordt opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025. Het budget werd niet voorzien in het masterplan. Extra budget te voorzien in het masterplan onder projectnummer 1214: € 445.901,83.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt het projectvoorstel voor de Wijziging Inrichtende Macht goed voor project DBFM Scholen van Morgen Technische Campus Blue Gate, herinrichting verdieping 3, Huis in Huis houtskeletbouw  met een totale projectkost van € 450.050,67.

Artikel 2

De raad van bestuur van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt het projectvoorstel voor de Wijziging Inrichtende Macht goed voor project DBFM Scholen van Morgen Technische Campus Blue Gate, herinrichting verdieping 3, Huis in Huis houtskeletbouw  met een totale onderhoudskost van €144.504,53 (€ 1.233,55/kwartaal).

Artikel 3

De raad van bestuur van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen  beslist om in afwachting van de goedkeuring van het Wijzigingscontract van de Wijziging Inrichtende Macht de uitvoering van de hieruit volgende werken goed te keuren.

Artikel 4

De raad van bestuur van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen bevestigt dat dit de projectkost van dit project in het masterplan onder projectnr. 1214 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft. De kost wordt opgenomen in de Netto Beschikbaarheidsvergoeding.

OmschrijvingBedragBoekingsadres
Eenmalige Netto Beschikbaarheidsvergoeding (Projectkost)€ 432.727,50Budgetplaats: B912000000 PF 1214
rubriek: 2500 vast actief
functiegebied: 2LWSO20504PRO41
Budgetperiode: 2023
Werkingsmarge€ 17.323,17Budgetplaats: B912000000 PF 1214
rubriek: 2500
functiegebied: 2LWSO20504PRO41
Budgetperiode: vanaf 2023
Netto Beschikbaarheidsvergoeding per kwartaal (onderhoudskost)€ 144.504,53 (€ 1.233,5 per kwartaal)Budgetplaats: B912000000
rubriek 4220 kapitaalaflossing
rubriek 6500 financiële kost
rubriek 6101 onderhoudskost
functiegebied: 2LWSO20504PRO41
Budgetperiode: vanaf 2023

Artikel 5

Uitvoering beslissing:
Patrimonium Vastgoed

Bijlagen

  • 253_WijzigingEersteVoorstelBis_20230316.pdf