Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_RVBAGSO_00047 - Vastgoed – Ruimte – Huurovereenkomst addendum - A6_31_Noorderlaan_52 - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 24/03/2023 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mie Branders; Peggy Pooters; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Koen Daniëls; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Bavo Smits; Greet De Vrij; Fabienne Fell, Medewerker kabinet onderwijs; Karolien  Naert, Manager Juridische Zaken

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Marc Swyngedouw

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Koen Daniëls
2023_RVBAGSO_00047 - Vastgoed – Ruimte – Huurovereenkomst addendum - A6_31_Noorderlaan_52 - Goedkeuring 2023_RVBAGSO_00047 - Vastgoed – Ruimte – Huurovereenkomst addendum - A6_31_Noorderlaan_52 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het AG Stedelijk Onderwijs sloot een huurovereenkomst af voor een onroerend goed, gelegen aan te 2060 Antwerpen, Noorderlaan 52, met ingang op 1 september 2014 tot 31 augustus 2019.  De overeenkomst werd reeds eerder verlengd tot 31 augustus 2024.

Oorspronkelijk huisvestte de locatie het Stedelijk Lyceum Cadix en Stedelijk Lyceum Eilandje, ondertussen is het ruimtegebruik beperkt tot de huisvesting van de afdeling Schilderen en Decoratie.  Voor de komende jaren zal de opleiding HBO5 Verpleegkunde haar intrek nemen in de Noorderlaan, terwijl de hoofdvestiging gelegen te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267,  een totaal renovatie (MP ID 1047) ondergaat.  Het lopende huurcontract zal daarom aan dezelfde voorwaarden verlengd worden voor een periode van zes jaar, met mogelijkheid tot verlenging naar negen jaar.

Argumentatie

Tijdens de totaalrenovatie (MP ID 1047) aan de hoofdvestiging HBO5 Verpleegkunde gelegen te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 267, zal de opleiding haar activiteiten vanaf 1.09.2023 tijdelijk organiseren in de huurlocatie gelegen te 2060 Antwerpen, Noorderlaan 52.  Het huidige huurcontract loopt tot 31.08.2024 en zal daarom aan dezelfde voorwaarden verlengd worden voor een periode van zes jaar (tot 31.08.2030), met mogelijkheid tot verlenging naar negen jaar (tot 31.08.2033).

Naast de huisvesting van HBO5 Verpleegkunde, biedt de locatie nog mogelijkheden. Er zijn nog een aantal gekende ruimtevragen, zowel intern als extern. Patrimonium/vastgoed zal dit verder onderzoeken met het oog op optimaal, efficiënt en effectief ruimtegebruik.

Juridische grond

De raad van bestuur is in deze bevoegd voor het afsluiten van langdurige overeenkomsten.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is volgens de goedkeuringsmatrix optifin bevoegd voor het afsluiten van deze langlopende huurovereenkomst.

Algemene financiële opmerkingen

De huurkost voor de periode 1 september 2024 tot 31 augustus 2030 bedraagt 2.468.620,08€ (niet geïndexeerd).

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de verlenging van inhuurneming van het gebouw, gelegen aan de Noorderlaan 52, 2060 Antwerpen, ten behoeve van tijdelijke huisvesting voor HBO5 Verpleegkunde, goed.  De verlenging loopt tot 31 augustus 2030, met mogelijke verlenging tot 31 augustus 2033.

Artikel 2

De financiële gevolgen van de inhuurneming zijn:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres
 huur Noorderlaan in 2024-2030
 2.468.620,08 euro budgetplaats:B911
budgetpositie:6100
functiegebied:1SLW030503
budgetperiode: 2024-2030

Artikel 3

Uitvoering beslissing:

Taak Verantwoordelijke Timing
Ondertekening & registreren van het huurcontract VIA zo snel mogelijk
Detailleren ruimtegebruik - efficiënt effectief optimaalVIA2023Bijlagen

  • A6_31_Noorderlaan_huurcontract_20170601.pdf