Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00215 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/17/1322104 - Stedelijke basisschool De Boomhut - Ramskapellestraat 43, 2600 Berchem - Renovatie buitenschrijnwerk - REG - Projectvoorstel - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00215 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/17/1322104 - Stedelijke basisschool De Boomhut - Ramskapellestraat 43, 2600 Berchem - Renovatie buitenschrijnwerk - REG - Projectvoorstel - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00215 - Patrimonium vastgoedprojecten - SO/17/1322104 - Stedelijke basisschool De Boomhut - Ramskapellestraat 43, 2600 Berchem - Renovatie buitenschrijnwerk - REG - Projectvoorstel - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context


Algemene informatie school

School: 

Stedelijke basisschool De Boomhut

Onderwijsniveau: 

BaO

Onderwijsvorm:  

BaO

Aantal stromen: 

n.v.t.

Aantal huidige leerlingen: 

n.v.t.

 Algemene informatie bouwproject

 Type werken

Renovatiewerken buitenschrijnwerk

ProjectleiderAnnemie Tormans

Bijdrage tot doelstellingen meerjarenplan 2020-2025
1. Capaciteit en aanbod
n.v.t.
2. Kwalitatieve en gezonde leeromgeving
ja
3. Duurzame en toekomstbestendige scholen
  3.1. Energiebesparing
63.000 kWh
  3.2. CO² -besparing
12,7 ton
  3.3. Vergroende speelplaats n.v.t.
4. Multifunctionele binnen- en buitenruimte in de wijk
  4.1 extra locatie klaar voor breed gebruik
n.v.t.


Deze werken zijn om diverse redenen opgenomen in het masterplan 2020-2025:

- bewegende raamvleugels zijn in dermate slechte staat dat deze bij het openen of bij rukwind niet meer stabiel zijn;
- de sluitingen van de raam- en deurgehelen zijn verouderd en niet meer afdoend;
- er werd vastgesteld dat een heel aantal anti-uitvalbeveiligingen niet langer voldoen aan hun functie en zo de veiligheid van de gebruikers in gevaar brengen;
- het schrijnwerk is voorzien van dubbele beglazing van de eerste generatie, waardoor de buitentemperatuur het comfort binnenin nog sterk beïnvloedt.

Argumentatie

Project:

De scope van het project wordt beperkt tot de renovatie van het resterende oude buitenschrijnwerk. In het voorgaande renovatie- en verfraaiingsproject werden reeds -in samenspraak- een aantal ramen en deuren vervangen. De gebouwdelen die niet in het renovatieproject meegenomen werden, werden ook niet voorzien van nieuw schrijnwerk. Deze werden gepland in het latere energie-efficiëntieproject.  

Om dit project te realiseren worden volgende werken gepland in samenwerking met Fluvius:

- Vervangen van het bestaande aluminium schrijnwerk door nieuw thermisch onderbroken aluminium buitenschrijnwerk met hoog rendementsglas en veiligheidsbeglazing waar nodig;

- Alle ramen van de klassen worden voorzien van de noodzakelijke verluchtingsroosters;
- De bestaande, loshangende screens aan de speelplaatszijde worden vervangen (=zuidgevel);
- Een aantal verlaagde plafonddelen moeten aangepast worden aan het nieuwe schrijnwerk;
- Vervanging van de asbesthoudende raamtabletten is meegenomen (zie vermelding asbestinventaris);
- Dagkanten van de nieuwe ramen en deuren worden bepleisterd of bekleed, afhankelijk van de situatie en de vlotte vooruitgang van de werken;

- Schilderwerken zijn beperkt voorzien, enkel ter hoogte van de aansluitingen aan de dagkanten.

De renovatie van het buitenschrijnwerk bestaat uit volgende onderdelen:

Kostprijs basis (= standaard aluminium buitenschrijnwerk met screens in opbouw aan de zuidzijde:                        1.048.925,39€ 
Kostprijs optie 1 (= meerprijs vervanging venstertabletten): +       75.000,00€ 
Totale Kostprijs :      1 123 925,39€


Planning:

Start der werken: 01/09/2023
Voorlopige oplevering: 31/12/2023
De school blijft in gebruik tijdens de werken.


Andere projecten op dezelfde locatie binnen masterplan 2014-2019 (vanaf status beslist projectidee)

Wat

Wanneer

Projectkost

Verbouwing De BoomhutVoorlopig opgeleverd: 25/01/2022 € 1.736.096,45


Bijzondere aandachtspunten:

Efficiëntiegegevens energiebesparend project:

Geraamde kost = NB, excl. btw1 123 925,39€
Besparing energie in kWh/jaar
63.000 kWh
Besparing energie in euro/jaar
9 147,60€
Terugverdientijd energetische investering, rekening houdend jaarlijkse stijging energieprijs van 4% per jaar 
>20 jaar
Reductie CO2-uitstoot in ton per jaar
12.70 Ton CO2/jaar


Voor aanvang van de werken, worden -in samenspraak met de directie van de school- alle afspraken gemaakt in verband met de gefaseerde uitvoering, waarbij eenvoudige poetswerken en lokale verhuis meegenomen worden.
Hierbij zal ook de specifieke circulatie en werkruimte voor de aannemer bekeken worden zodat deze maximaal gescheiden is van de schoolgebruikers.   

Juridische grond

Volgende plaatsingsprocedure zullen gehanteerd worden:

Architect: nvt

Veiligheidscoördinatie ontwerp: contract-Fluvius

Veiligheidscoördinatie verwezenlijking: contract-Fluvius

EPB-verslaggever: nvt

Aannemer perceel 1: raamcontract Fluvius

Regelgeving: bevoegdheid

Gezien de projectkost > € 250 000 incl. btw heeft de raad van bestuur de beslissingsbevoegdheid.

Inspraak

Bij het voorafgaande bezoek aan de school werd de directie uitgenodigd. Bij het uitwerken van het project en de planning van de werken zal de directie ook verder betrokken worden. 

Algemene financiële opmerkingen

Financieel overzicht
In onderstaande tabel staan de verschillende onderdelen van de projectkost (alle bedragen incl. btw). De bouwkost is gebaseerd op een raming van Fluvius.

Schrijnwerkrenovatie De Boomhut 

1/ Bouwwerken

Raming bouwkost incl. 6% btw

€ 1 191 360,92
2/ Diensten


Raming studie & advies incl. btw


€    119 026,98

Raming begeleiding Fluvius incl. btw
€      84 411,38
Totaal raming diensten, incl. 21% btw

€    203 438,36 
Totaal 1 & 2
€ 1 394 799,28 

Werkingsmarge 10% op N.B. inbegrepen 

 

€    119 136,09

TOTALE PROJECTKOST

 

€ 1 513 935,37Agion
Het dossier betreft geen Agion dossier.

Project gerelateerde kosten (niet opgenomen in deze projectkost):

1. Verhuiskosten (boekhoudkundige code 6169)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.

2. Los meubilair (masterplan 2014-2019)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.

3. Huurgelden (boekhoudkundige code 6100)
Deze kosten zijn niet van toepassing op dit project.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen
2LWS020504PA5767 - kwaliteitsontwikkeling
6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen
2LWS020504PA6572 - energie en duurzame schoo

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt het projectvoorstel goed voor de renovatie van het buitenschrijnwerk in de stedelijke basisschool De Boomhut, Ramskapellestraat 46, 2600 Berchem voor een projectkost van € 1 513 935,37 incl btw.

Artikel 2

Uitvoering beslissing: Patrimonium vastgoedprojecten

Artikel 3

De raad van bestuur beslist dat dit project in het masterplan onder projectnr. 1200 wordt opgenomen en dat de boekhoudkundige referentie onderstaande code betreft:

B912 - ID1200

2LWS020504 PROG41