Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00218 - Vastgoed - Secundair en Volwassenenonderwijs - SO/17/1322105 - DBFM Scholen van Morgen Technische Campus Blue Gate - Verhoging werkingsmarge - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00218 - Vastgoed - Secundair en Volwassenenonderwijs - SO/17/1322105 - DBFM Scholen van Morgen Technische Campus Blue Gate - Verhoging werkingsmarge - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00218 - Vastgoed - Secundair en Volwassenenonderwijs - SO/17/1322105 - DBFM Scholen van Morgen Technische Campus Blue Gate - Verhoging werkingsmarge - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 5 juni 2020 werd door de raad van bestuur het individueel DBFM contract van bovenvermeld project goedgekeurd tussen het autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO) en DBFM Scholen van Morgen NV.

Op 5 juni 2020 werd door de raad van bestuur de werkingsmarge goedgekeurd op het investeringsbedrag voor bovenvermeld project.

Op 25 juni 2021 werd door de de raad van bestuur beslist om de goedkeuring van werken ten gevolge van een wijziging inrichtende macht te delegeren volgens de goedkeuringsmatrix van AGSO, zolang deze binnen de goedgekeurde werkingsmarge vallen.

Op 24 juni 2022 werden de voorlopige Beschikbaarheidscertificaten (VBC) en het PV van voorlopige oplevering van bovenvermeld project afgeleverd..

Op 24 augustus 2022 werd een verzoek tot Wijziging Inrichtende Macht ingediend door het Stedelijk Onderwijs.

De wijziging betreft : Het bijplaatsen van propaangas detectoren op verdieping 5 en 6.

De totale kostprijs van deze wijziging bedraagt :

Werken: € 19.125,25 incl. btw

Onderhoudskosten: € 39.704,68 incl. btw

Coördinatie en administratie Scholen van Morgen: € 617,97 incl. btw

Totaal: €  60.595,41 incl. btw

Op 28/09/2022 werd een verzoek tot Wijziging Inrichtende Macht ingediend door het Stedelijk Onderwijs.

De Wijziging betreft: Aanpassing gasopslag (zuurstof en acetyleen).

 De totale kostprijs van deze wijziging wordt geraamd op € 15.000.

Argumentatie

Een "Wijziging Inrichtende Macht" is een wijziging van het individueel DBFM-contract op vraag van de Inrichtende Macht. Een reden hiervoor kan zijn een afwijking van het ontwerp of een aanpassing zoals hierna beschreven : 

Na oplevering bleken volgende wijzigingen nodig;

1/Het bijplaatsen van propaangas detectoren op verdieping 5 en 6: De hoeveelheid detectoren dat in basis was voorzien werd beschouwd als voldoende, gezien er geen norm of wet bestaat die opgeeft hoeveel detectoren er juist dienen voorzien te worden. Om een snellere reactietijd en hierdoor een nog veiligere situatie te bekomen adviseert de interne preventiedienst van AGSO (IDPB) om extra detectoren te plaatsen.

2/ Wijziging gasopslag (zuurstof en acetyleen): De aansluitingen in het gasdepot werden in het basisdossier voorzien op aanlevering van gasflessen in een 'korf' via het dak. De  indeling van het gasdepot werd destijds zo uitgewerkt op basis van de info van de leverancier. Bij ingebruikname van de school blijkt dat er niet geleverd zal worden via het dak aangezien dit met een kraan moet gebeuren. De aanlevering zal gebeuren met 'losse' flessen via de toegangsdeur van het depot. Bijgevolg worden volgende wijzigingen aan het depot gevraagd;

  1. extra collectoren; de losse flessen worden per 3 flessen gevoed via een collector
  2. bescherming van de aanwezige aansluitingen naast de toegangsdeur

Een aantal van de opmerkingen hebben betrekking op onderdelen van het gebouw die onder de verantwoordelijkheid vallen van de DBFM aannemer. 

Daarom werd er beslist om een wijziging in te dienen en aan de aannemer van het DBFM project te vragen om deze extra werken op te nemen en uit te voeren. 

Juridische grond

Het iDBFM-contract tussen AGSO en Scholen van Morgen d.d. 16 juni 2020.

Regelgeving: bevoegdheid

Gezien de totale kost van de eenmalige vergoeding > € 250.000 excl. btw heeft de raad van bestuur van AG Stedelijk Onderwijs de beslissingsbevoegdheid.

Fasering

n.v.t.

Algemene financiële opmerkingen

1/ Wijziging propaangas detectoren op verdieping 5 en 6. :

Werken: € 19.125,25 incl. btw

Onderhoudskosten: € 39.704,68 incl. btw

Coördinatie en administratie Scholen van Morgen: € 617,97 incl. btw

Totaal: €  60.595,41 incl. btw

2/ Wijziging gasopslag (zuurstof en acetyleen):

De totale kostprijs van deze wijziging wordt geraamd op € 15.000 incl. btw

Totale kostprijs Wijziging 1 en 2 : € 75.595,41 + 10% reserve (ifv de geraamde bedragen)= € 83.154,95 incl. btw


De voorstellen tot Wijziging Inrichtende Macht worden niet gesubsidieerd door AGIOn omdat de vraag na ondertekening VBC gesteld werd. 

Op 25 september 2020 werd door de raad van bestuur beslist om wensen of wijzigingen die na oplevering gevraagd worden door AG Stedelijk Onderwijs, vooraf te betalen aan Scholen van Morgen, die de aannemer pas zal betalen na uitvoering van de werken én na goedkeuring door AG Stedelijk Onderwijs. 

De raad van bestuur heeft op 5 juni 2020 een werkingsmarge op het exploitatiebudget DBFM goedgekeurd voor dit project ten bedrage van € 180.084,14. 

In onderstaande tabel worden de reeds goedgekeurde beslissingen weergegeven :

 

 Totaal 

AGIOn 

AGSO

Campus Blue Gate 

 

 

180.084,14

Eerste Wijziging  Noodverlichting en gaskranen

84.606,46

32.110,20

- 52.496,26

Tweede Wijziging Aanrijbeveiliging 

71.329,54

-

- 71.329,54

Derde Wijziging antislip traptreden
6.693,26-- 6.693,26

resterende wm 

 

 

49.565,08


De resterende werkingsmarge is onvoldoende. Er is een tekort van € 33.589,87. 


goedkeuring iDBFM-contract
verhogingnieuwe werkingsmarge
Werkingsmarge€ 180.084,14€ 33.589,87€ 213.674,01

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0205 - Stedelijk Onderwijs
2LWS020504 - Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de verhoging van de werkingsmarge met € 33.589,87 en de totale werkingsmarge van € 213.674,01 goed voor project DBFM Scholen van Morgen Technische Campus Blue Gate.

Artikel 2

De raad van bestuur neemt nota dat de wijze van vergoeding via de eenmalige vergoeding zal gebeuren.

Artikel 3

Omschrijving info Bedrag Boekingsadres
Eenmalige vergoeding:
eigen aandeel:
werkingsmarge:

 â‚¬ 993.629,87
€ 180.084,14

budgetplaats: B912

functiegebied: 2LWSO20504PROG41

budgetperiode: vanaf 2022

Bijkomende éénmalige vergoeding 
€ 33.589,87

budgetplaats: B912

functiegebied: 2LWSO20504PROG41

budgetperiode: vanaf 2022


Totaal éénmalige vergoeding€ 1.207.303,88

budgetplaats: B912

functiegebied: 2LWSO20504PROG41

budgetperiode: vanaf 2022