Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00213 - Jaarrekening 2021 en kwijting bestuurders - Goedkeuring door gouverneur - Kennisneming

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00213 - Jaarrekening 2021 en kwijting bestuurders - Goedkeuring door gouverneur - Kennisneming 2022_RVBAGSO_00213 - Jaarrekening 2021 en kwijting bestuurders - Goedkeuring door gouverneur - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De raad van bestuur keurde op 20 mei 2022 de jaarrekening goed over het financiële boekjaar 2021 (jaarnummer 2022_RVBAGSO_00097).

De gemeenteraad van de stad Antwerpen adviseerde op 27 juni 2022 de gouverneur om de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf goed te keuren (jaarnummer 2022_GR_00394). 

De gemeenteraad verleende de bestuurders en de revisor van het autonoom gemeentebedrijf, met de dezelfde beslissing, kwijting onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende overheid.

Argumentatie

De gouverneur keurde op 9 november 2022  de jaarrekening goed van het autonoom gemeentebedrijf over het financiële boekjaar 2021. Hiermee vervalt het voorbehoud van de gemeenteraad over de kwijting van de bestuurders. De kwijting van de bestuurders en commissaris-revisor voor het financiële boekjaar 2021 is verleend.

De bestuurders moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.

Juridische grond

Volgens artikel 235, §4 derde lid van het Decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad pas kwijting verlenen aan de bestuurders van een autonoom gemeentebedrijf nadat de gouverneur de jaarrekening goedkeurde.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 233, §1 derde lid van het Decreet lokaal bestuur neemt de raad van bestuur kennis van de beslissing van de gouverneur over de jaarrekening.

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen neemt kennis van de beslissing van de gouverneur om de jaarrekening van het financiële boekjaar 2021 goed te keuren.

Artikel 2

Uitvoering beslissing:
Taak Verantwoordelijke Timing
informeren revisorFIN

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • AGB_ANTWERPEN_SO_A_JR_2021_besluit_Gouverneur.pdf