Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_RVBAGSO_00220 - Werkhaven - AG Stedelijk Onderwijs - AG Digipolis 'helpdesk ICT AGSO' - Dienstverleningsovereenkomst - Goedkeuring

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs
vr 25/11/2022 - 16:00 de Pit
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Daniëls; Jinnih Beels, Voorzitter; Paul Cordy; Marc Swyngedouw; Greet Valck; Sanne Descamps; Nathalie van Baren; Sander Rottiers; Greet De Vrij; Karolien Naert, Manager Juridische Zaken; Benjamin Theys, Medewerker kabinet onderwijs; Gonda Verhaert, Bedrijfsdirecteur; Veronique Van Langenhove, Kabinetschef schepen onderwijs; Jeff Van Poppel, Zakelijk directeur

Afwezig

Claude Marinower; Elke Verhaert

Verontschuldigd

Mie Branders; Peggy Pooters; Bavo Smits

Secretaris

Greet De Vrij

Voorzitter

Paul Cordy
2022_RVBAGSO_00220 - Werkhaven - AG Stedelijk Onderwijs - AG Digipolis 'helpdesk ICT AGSO' - Dienstverleningsovereenkomst - Goedkeuring 2022_RVBAGSO_00220 - Werkhaven - AG Stedelijk Onderwijs - AG Digipolis 'helpdesk ICT AGSO' - Dienstverleningsovereenkomst - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Stedelijk Onderwijs (AGSO) organiseert in opdracht van de stad en OCMW Antwerpen en binnen het kader van zijn pedagogisch project, kwaliteitsvol onderwijs in een open én stedelijke leeromgeving. De ongeveer 6500 medewerkers begeleiden het leerproces van ongeveer 55000 kinderen, jongeren en volwassenen.  

Digitalisering is niet meer weg te denken binnen onderwijs.  Momenteel voorziet AGSO alle leerkrachten van een laptop en zijn er veel toestellen bijgekomen voor de leerlingen van het leerplicht onderwijs via het Digisprong programma.  Daarnaast zijn alle medewerkers van de poets en de ondersteunende diensten ook uitgerust met een smartphone. 

Om de implementatie van IT-materiaal en het gebruik ervan te faciliteren en ondersteunen binnen AGSO zal Werkhaven, een afdeling van Ondernemen en Stadsmarketing van de stad en OCMW Antwerpen, in het kader van het realiseren van zijn sociaal economische doelstelling, twee medewerkers (voltijdse equivalenten) met een LDE-statuut (lokale diensten economie) inzetten in de eerstelijnsondersteuning binnen de afdeling IT van AGSO.

Argumentatie

De wijze waarop de medewerkers van Werkhaven binnen AGSO zullen worden tewerkgesteld en de financiële afspraken hierover worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, waarin ook Digipolis een partij is.

Juridische grond

Beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, goedgekeurd door de raad van bestuur van 29 november 2019 (jaarnummer 2019_RVBAGSO_00166).
De beslissing van het college van burgemeester en schepen van de stad Antwerpen over Sociale economie - Dienst van algemeen economisch belang in het kader van digitale ondersteuning AG SO (2021_CBS_07541)

Regelgeving: bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten in uitvoering van de beheersovereenkomst die ze afsloot met de stad Antwerpen.

Algemene financiële opmerkingen

De verwachte uitgave wordt ingeschat op 70 070 € per jaar  welke worden voorzien vanuit de ICT exploitatiebudgetten voor het AG Stedelijk Onderwijs binnen AG Digippolis.

Besluit

De raad van bestuur ag stedelijk onderwijs beslist:

Artikel 1

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de dienstverleningsovereenkomst 'Helpdesk ICT AGSO'  tussen stad en OCMW Antwerpen, AG Digipolis en AG Stedelijk Onderwijs goed.

Artikel 2

Uitvoering beslissing:
Taak Verantwoordelijke Timing
Opvolging en uitbetaling factuur Digipolis 

Artikel 3

De raad van bestuur regelt de financiële gevolgen als volgt
Omschrijving Bedrag Boekingsadres

Vergoeding dienstverlening door Werkhaven in

kader van lokale diensteneconomie

 
70 070 € budgetplaats: B906000000 ICT
budgetpositie: 614152   Kantoorkosten ICT
functiegebied: 2LWS020504PROG42
budgetperiode: vanaf 2022

Bijlagen

  • DVO_AGSO_Stad_Digipolis_Helpdesk_ICT.pdf