Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00313 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00313 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring 2022_DCME_00313 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Vereniging der Belgische Foornijveraars, afdeling Antwerpen, verzocht formeel op 9 september 2022 om in 2023 volgende lokale kermissen in te richten in het district Merksem:

 • Sint-Franciscusplein - Kleine Foor: 13 mei 2023 tot en met 21 mei 2023 - oprijden 9 mei 2023 om 15.00 uur;
 • Laaglandlaan - Tuinwijkfoor: 4 augustus 2023 tot en met 8 augustus 2023 - oprijden 31 juli 2023 om 14.00 uur;
 • Sint-Franciscusplein - Grote Foor: 26 augustus 2023 tot en met 30 augustus 2023 - oprijden 22 augustus 2023 om 15.00 uur;
 • Sint-Franciscusplein -Kerst-Winterfoor (nieuwe foor): 15 december 2023 tot en met 18 december 2023 - oprijden 12 december 2023 om 15.00 uur.

Argumentatie

De lokale en bovenlokale kermissen worden jaarlijks georganiseerd. De abonnementen van de foornijveraars worden verder gezet conform artikel 11 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten.

Met dit besluit wenst het district de data van de jaarlijks weerkerende kermissen, onder voorbehoud van de geldende maatregelen tegen de verspreiding van corona, vast te leggen zodat de kermisnijveraars hun planning kunnen opmaken voor hun rondgang langs de verschillende kermissen in de stad Antwerpen en omstreken.

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, zoals tot op heden gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Op 2 mei 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 281) het politiereglement op "openbare kermissen en kermisactiviteiten" goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Volgens artikel 4 van het politiereglement op openbare kermissen en kermisactiviteiten goedgekeurd op 2 mei 2018 door de gemeenteraad (jaarnummer 281), bepaalt het districtscollege jaarlijks de exacte begin- en einddatum van de lokale kermissen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de data van de volgende kermissen goed:

 • Sint-Franciscusplein - Kleine Foor: 13 mei 2023 tot en met 21 mei 2023 - oprijden 9 mei 2023 om 15.00 uur;
 • Laaglandlaan - Tuinwijkfoor: 4 augustus 2023 tot en met 8 augustus 2023 - oprijden 31 juli 2023 om 14.00 uur;
 • Sint-Franciscusplein - Grote Foor: 26 augustus 2023 tot en met 30 augustus 2023 - oprijden 22 augustus 2023 om 15.00 uur;
 • Sint-Franciscusplein - Winterfoor: 15 december 2023 tot en met 18 december 2023 - oprijden 12 december 2023 om 15.00 uur.

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.