Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00301 - Districtscollege - Collegiale brieven. Brieven aan college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen. - Bekrachtiging

districtscollege Merksem
do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00301 - Districtscollege - Collegiale brieven. Brieven aan college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen. - Bekrachtiging 2022_DCME_00301 - Districtscollege - Collegiale brieven. Brieven aan college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen. - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vraagt met de collegiale brief als bijlage van dit besluit aan het college van burgemeester en schepenen het volgende:

  • Leidingswerken nutsbedrijven: snel werk te maken van de nieuwe werkwijze.

Argumentatie

Het districtscollege bekrachtigt dat de collegiale brief als bijlage bij dit besluit werden verzonden aan het college van burgemeester en schepenen .

Juridische grond

  • artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen;
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 24 januari 2019 (jaarnummer 17) delegeerde de voorzitter van het districtscollege en de districtsraad zijn handtekeningenbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt dat bijgevoegde collegiale brief  namens haar werd verzonden aan het college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.