Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00302 - Districtsraad - Schriftelijke vragen districtsraadsleden. Week 45 - Kennisneming

districtscollege Merksem
do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00302 - Districtsraad - Schriftelijke vragen districtsraadsleden. Week 45 - Kennisneming 2022_DCME_00302 - Districtsraad - Schriftelijke vragen districtsraadsleden. Week 45 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Volgens de artikels 31 en 126 van het Decreet Lokaal Bestuur hebben de districtsraadsleden het recht om aan het districtscollege mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

Argumentatie

Het districtscollege ontving volgende schriftelijke vraag van  districtsraadslid:

Nummer Vraagsteller Onderwerp Gesteld aan
SV_00229 Tristan Faes Beschadiging zerken Merksemse Begraafplaats Luc Bungeneers


Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet gegeven, dan wordt de vraag automatisch terug geagendeerd op de eerstvolgende raad.

De vraag krijgt dan het statuut van een mondelinge vraag en wordt onmiddellijk ter zitting beantwoord. Indien de vraag echter voor de zitting werd beantwoord, wordt ze alsnog van de agenda afgevoerd.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd. De ontwerpantwoorden worden ter goedkeuring voorgelegd, zodat het antwoord wordt gedragen door het voltallige districtscollege.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Dit artikel is ook van toepassing op de districten conform artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Merksem, goedgekeurd in de districtsraad van 25 april 2019 (jaarnummer 42), bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt beantwoord.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de schriftelijke vraag ingediend in week 45:

Nummer Vraagsteller Onderwerp Gesteld aan
SV_00229 Tristan Faes Beschadiging zerken Merksemse Begraafplaats  Luc Bungeneers

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat volgende schriftelijke vraag wordt toegewezen aan Luc Bungeneers, districtsburgemeester:

  • SV_00229, Tristan Faes, Beschadiging zerken Merksemse Begraafplaats.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • SV_raadslid_Faes_beschadigde_zerken_Merksemse_begraafplaats.pdf