Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00303 - Districtscollege - Vergaderdata eerste helft 2023. Vaststelling - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00303 - Districtscollege - Vergaderdata eerste helft 2023. Vaststelling - Goedkeuring 2022_DCME_00303 - Districtscollege - Vergaderdata eerste helft 2023. Vaststelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 vond de installatievergadering van de districtsraad plaats. Aan de hand van een gezamenlijke
akte van voordracht werd het districtscollege verkozen. De leden van het districtscollege kozen uit hun midden
een voorzitter van Belgische nationaliteit, zijnde de districtsburgemeester

Argumentatie

Het districtscollege bepaalt de vergaderdata van de districtscollegezittingen voor de eerste helft van 2023.

Juridische grond

Artikelen 50, 129-131 van het Decreet lokaal bestuur.
Het districtscollege vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De voorzitter van het districtscollege kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen op de dag en het uur die hij bepaalt.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege vergadert in principe 2 wekelijks op donderdag om 10.00 uur. Er is geen bijgevoegde agenda, noch hoogdringende punten tenzij het niet anders kan.

Artikel 2

Het districtscollege stelt volgende vergaderdata voor de eerste helft van 2023 vast als volgt:

Districtscollege 2020  
donderdag 5 januari 2023 
donderdag 19 januari 2023 
donderdag 2 februari 2023
donderdag 16 februari 2023
donderdag 2 maart 2023
donderdag 16 maart 2023
donderdag
30 maart 2023
donderdag 13 april 2023
donderdag 27 april 2023
donderdag 11 mei 2023
donderdag 25 mei 2023
donderdag 8 juni 2023
donderdag 22 juni 2023
donderdag 6 juli 2023

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.