Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00309 - Ondersteuning werking 2022. Werkingssubsidies verenigingen met seniorenwerking - 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00309 - Ondersteuning werking 2022. Werkingssubsidies verenigingen met seniorenwerking - 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2022_DCME_00309 - Ondersteuning werking 2022. Werkingssubsidies verenigingen met seniorenwerking - 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad Merksem keurde op 19 december 2019 (jaarnummer 90) het reglement 'erkenning en subsidiereglement voor verenigingen met seniorenwerking' goed. Volgens dit reglement wordt de ondersteuning berekend op basis van kwaliteitscriteria en wegingscoëfficiënten.  

Argumentatie

7 erkende verenigingen met actieve seniorenwerking in Merksem deden een aanvraag. De ondersteuning wordt berekend en uitbetaald op basis van een puntensysteem en gestaafd met bewijsstukken.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983);
  • Het algemeen reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730);
  • Op 19 december 2019 (jaarnummer 90) keurde de districtsraad Merksem het reglement  'erkenning en subsidiereglement voor verenigingen met seniorenwerking' goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Alle toekenningen werden bepaald en verrekend volgens het betrokken reglement op basis van de door de erkende verenigingen aangeleverde bewijsstukken. Zeven verenigingen met seniorenwerking voldoen aan de voorwaarden. 

In de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75), wordt een budget voorzien van 11.500 EUR op functiegebied 2MER010202A00000/507300000/6496500 en 6496800.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010202 - Senioren nemen actief deel aan het districtsleven

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en de uitbetaling van volgende ondersteuningen goed aan:

FV Femma Merksem, Victor Govaerslaan 4, 2170 Merksem
1.690,34 EUR

Reisclub Sint-Bartholomeus FV, Gildestraat 10/A, 2170 Merksem

1.598,01 EUR

Samana Sint-Jozef (Merksem) FV, Lange Bremstraat 114-1, 2170 Merksem
453,13 EUR

FV Okra Trefpunt 55+ OLV Van Smarten, Ibisstraat 2-5 6, 2170 Merksem

2.964,49 EUR

PASAR VZW, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek

1.948,86 EUR

FV Okra Sint-Jozef Merksem, Bredabaan 792-102, 2170 Merksem

1.985,80 EUR

FV Samana St-Bartholomeus, Gildestraat 8, 2170 Merksem

859,37 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

 

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Werkingssubsidie 2022

Femma Merksem FV, Victor Govaerslaan 4, 2170 Merksem

Ondernemingsnummer: NXX0036548511

 IBAN rekening: BE74 7895 1177 0907
1.690,34 EUR
budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
budgetperiode: 2200
4505145801

Werkingssubsidie 2022

Reisclub Sint-Bartholomeus FV, Gildestraat 10/A, 2170 Merksem

Ondernemingsnummer: NXX0025300271

 IBAN rekening: BE81 9799 9787 9724


1.598,01 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2200

4505145802

Werkingssubsidie 2022

Samana Sint-Jozef (Merksem) FV, Lange Bremstraat 114-1, 2170 Merksem

Ondernemingsnummer: NXX0027283526

 IBAN rekening: BE28 6528 3858 7920


453,13 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2200

4505145803

Werkingssubsidie 2022

Okra Trefpunt 55+ O.L.V. van Smarten, Ibisstraat 2-5, 2170 Merksem

Ondernemingsnummer: NXX0003756472

 IBAN rekening: BE05 7895 6203 3475


2.964,49 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2200

4505145804

Werkingssubsidie 2022

Pasar VZW, Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek

Ondernemingsnummer: 0410130351

 IBAN rekening: BE63 7895 2705 8208


1.948,86 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2200

4505145805

Werkingssubsidie 2022

Okra Sint-Jozef Merksem FV, Bredabaan 792-102, 2170 Merksem

Ondernemingsnummer: NXX0018988937

 IBAN rekening: BE52 7895 1898 7909


1.985,80 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2200

4505145806

Werkingssubsidie 2022

Samana St-Bartholomeus FV, Gildestraat 8, 2170 Merksem

Ondernemingsnummer: NXX0026637782

 IBAN rekening: BE84 0688 9966 8559


859,37 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2200

4505145807


Bijlagen

  • 2021_2022_definitieve_berekening_subsidies.xlsx