Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00308 - Ondersteuning - Ondersteuningsproduct District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. 61e Sint-Jozefscouts FV. - Weigering

districtscollege Merksem
do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00308 - Ondersteuning - Ondersteuningsproduct District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. 61e Sint-Jozefscouts FV. - Weigering 2022_DCME_00308 - Ondersteuning - Ondersteuningsproduct District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. 61e Sint-Jozefscouts FV. - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 4e van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 25 maart 2021 (jaarnummer 20) keurde de districtsraad het ondersteuningsreglement voor Merksemse projecten goed. 

De organisatie 61e Sint-Jozefscouts FV dienden een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het ondersteuningsreglement voor Merksemse projecten. 

Dossier
Naam project
AanvragerDatum projectAanvraag
166114WK op groot scherm61e Sint-Jozefscouts FV23 en 27 november en 1 december2.825,00 EUR


Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van volgende organisaties/personen voldoen aan de voorwaarden van het reglement: 61e Sint-Jozefscouts FV.

De ambtelijke voorbereiding adviseert:

projectnaamadvies ambtelijke voorbereidingvoorgestelde subsidie
WK op groot schermDe ambtelijke voorbereiding adviseert dit project positief omdat het voldoet aan de voorwaarden voor  ondersteuning volgens het reglement ondersteuning Merksemse projecten.

Door een groot scherm te plaatsen waar iedereen kan komen supporteren voor de Rode Duivels (één van de favorieten voor eindwinst) zorgt de aanvrager voor een gezellig samenzijn, sfeer en een gedeelde passie in Merksem. Er is wel de vraag in welke mate de aanvrager rekening houdt met de weersomstandigheden in de periode van het wereldkampioenschap.

Om de problematiek van de barslechte arbeidsomstandigheden en schending van de mensenrechten tijdens de voorbereidingen op het WK in Qatar onder de aandacht te brengen, kan de organisator aangemoedigd worden om de petitie te tekenen van Amnesty International https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/landen/qatar/wil-amnesty-wk-boycot en deze petitie ook te delen onder de aanwezigen tijdens de uitzendingen van de wedstrijden van de Rode Duivels. Op die manier wordt dit onderwerp bespreekbaar gemaakt, krijgt dit de nodige aandacht en kan men daarover in dialoog gaan. 


2.825,00 EUR

Een aanvraagformulier dient minimum 6 weken voor aanvang ingestuurd te worden, het aanvraagformulier voor het project 'WK op groot scherm', ingediend door 61e Sint-Jozefscouts FV, werd te laat ingediend.  De reden hiervoor is dat 61e Sint-Jozefscouts FV op de jeugdraad van september 2022 hoorden dat er niets gedaan werd door Jongerencentrum Bouckenborgh waarna ze nog de tijd nodig hadden om te bekijken wat de mogelijkheden waren voor ze een subsidiedossier konden indienen. 

De aanvrager vraagt een uitzondering aan het districtscollege, zie artikel 13 in het ondersteuningsreglement: ondersteuning Merksemse projecten goedgekeurd op de districtsraad van 25 maart 2021 (jaarnummer 20).

Het districtsbestuur wil zich distantiëren van het wereldkampioenschap voetbal omwille van ethische redenen zoals de schending van arbeidsrechten, vrouwenrechten, rechten van minderheden zoals LGTBQIA+ en mensenrechten in het algemeen door het organiserend land. Daarnaast kan het sportevenement ook in vraag gesteld worden om ecologische redenen.

Ook loopt de organisatie een groot risico door de periode waarin het wereldkampioenschap doorgaat, zal dit met de te verwachte weersomstandigheden wel publiek aantrekken?

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Het ondersteuningsreglement voor Merksemse projecten werd goedgekeurd op de districtsraad van 25 maart 2021 (jaarnummer 20).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2, 3, 4 en 5 bepalen dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal jeugdbeleid en lokaal seniorenbeleid.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning. Het districtscollege wil zich distantiëren van het wereldkampioenschap voetbal omwille van ethische redenen zoals de schending van arbeidsrechten, vrouwenrechten, rechten van minderheden zoals LGTBQIA+ en mensenrechten in het algemeen door het organiserend land. Daarnaast kan het sportevenement ook in vraag gesteld worden om ecologische redenen.

61e Sint-Jozefscouts FV2.825,00 euro


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 166114_aanvraag.pdf
  • 166114_begroting.pdf
  • 166114_advies_ambtelijke_voorbereiding.pdf