Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00307 - Eindejaarsreceptie 2022 - Programma - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00307 - Eindejaarsreceptie 2022 - Programma - Goedkeuring 2022_DCME_00307 - Eindejaarsreceptie 2022 - Programma - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 10 december 2003 (jaarnummer 2930) werd beslist om een eindejaarsreceptie te houden voor alle Merksemnaren. Sinds 2003 wordt deze receptie jaarlijks herhaald.

Argumentatie

Het is aangewezen dat het districtscollege de organisatie voor de eindejaarsreceptie goedkeurt.

Dit jaar vindt de eindejaarsreceptie plaats op de speelplaats van het Atheneum Ringlaan, op zondag 18 december 2022 van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Aan alle bezoekers worden 2 gratis jetons aangeboden. Hiermee kan men aan de verschillende tentjes een hapje en een drankje bekomen. Er is keuze tussen een pakje friet, pannenkoeken, soep, gluhwein, chocomelk, muntthee, jenever, bier, cava en frisdrank. Daarna kan men jetons kopen aan 1,00 EUR waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel.

Dit jaar werd gekozen voor de sociale werking van City Pirates. De club zet zich ook vooral in om de sociale situatie van haar spelers te versterken en al hun talenten te ontwikkelen.

Aan het goede doel wordt de mogelijkheid geboden om hun organisatie voor te stellen tijdens deze eindejaarsreceptie. Zij mogen echter geen drank of eten verkopen. Gadgets of ander promotiemateriaal is wel toegelaten.

Cultuur zorgt dit jaar voor extra's op de eindejaarsreceptie: zo zal de complimentenman iedereen figuurlijk in de bloemetjes zetten, zal de receptie opgeluisterd worden door muziek van Get Some Wine en kunnen de aanwezigen bij de Koninklijke Fotoclub Merksem leuke foto's laten nemen. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor organisatie en ondersteuning van (eigen) lokale evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

Het totale budget voor de eindejaarsreceptie bedraagt 10.000,00 EUR. De bestelbons worden goedgekeurd onder budgethouderschap. De animatie via cultuur wordt verrekend via de vzw lokaal cultuurbeleid Merksem.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010304 - Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van de eindejaarsreceptie op 18 december 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.