Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

Besluitenlijst  districtscollege Merksem

do 24/11/2022 - 10:00 collegezaal

 • 1.

  2022_DCME_00298 - Districtscollege - Notulen 10 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCME_00299 - Beleids-en beheerscyclus - Kwartaalrapportering 3/2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2022_DCME_00300 - District Merksem - Bestelbonnen goedgekeurd onder budgethouderschap. Periode oktober 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_DCME_00301 - Districtscollege - Collegiale brieven. Brieven aan college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen. - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCME_00302 - Districtsraad - Schriftelijke vragen districtsraadsleden. Week 45 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2022_DCME_00303 - Districtscollege - Vergaderdata eerste helft 2023. Vaststelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCME_00304 - Districtsraadscommissie en districtsraad - Vergaderdata 2023. - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2022_DCME_00305 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Openbaar domein 8 september 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2022_DCME_00306 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Verslag Raad voor Overleg Cultuur 26 oktober 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 10.

  2022_DCME_00307 - Eindejaarsreceptie 2022 - Programma - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_DCME_00308 - Ondersteuning - Ondersteuningsproduct District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. 61e Sint-Jozefscouts FV. - Weigering

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_DCME_00309 - Ondersteuning werking 2022. Werkingssubsidies verenigingen met seniorenwerking - 2022. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_DCME_00310 - Beheer openbaar bomenbestand 2021 - Runcvoortpark, district Merksem (dossiernummer 130/22). Vervangen van vier bomen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_DCME_00311 - District Merksem. Sint-Bartholomeusstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_DCME_00312 - Rustoordstraat. Wegeniswerken. SWOU12236 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_DCME_00313 - Kermissen - Exploitatiedata 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd