Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00297 - Kermissen - Nieuw kermisplan en wijzigen datum. Winterfoor Sint-Franciscusplein - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 10/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00297 - Kermissen - Nieuw kermisplan en wijzigen datum. Winterfoor Sint-Franciscusplein - Goedkeuring 2022_DCME_00297 - Kermissen - Nieuw kermisplan en wijzigen datum. Winterfoor Sint-Franciscusplein - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Winterfoor op het Sint-Franciscusplein is een nieuwe kermis. Deze kermis zal vanaf 2023 elk jaar op het Sint-Franciscusplein te Merksem georganiseerd worden. De Foorbonden stellen voor om deze kermis van 14 tot en met 19 december 2022 te organiseren.

Argumentatie

Naar aanleiding van het inrichten van de nieuwe kermis Winterfoor op het  Sint-Franciscusplein werd een foorplan uitgetekend. Het plan werd grotendeels overgenomen van de 'Kleine Foor' die reeds verschillende jaren op deze locatie wordt ingericht in de maand mei. Het plan werd voorgelegd ter advies aan de brandweer. Het advies is gunstig.

De periode van de Winterfoor werd eerder vastgelegd van 14 december 2022 tot en met 21 december 2022 door het districtscollege op 13 januari 2022 (jaarnummer 15). Omdat de foorbonden aangeven dat ze de Winterfoor liever korter willen om zo hun collega's van de markten niet te hinderen met hun laatste markt voor Kerstmis, wordt voorgesteld de periode van de Winterkermis te organiseren van 14 december 2022 tot en met maandag 19 december 2022.

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Op 2 mei 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 281) het politiereglement op "openbare kermissen en kermisactiviteiten" goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 4 van het kermisreglement goedgekeurd op 2 mei 2018 door de gemeenteraad (jaarnummer 281), bepaalt dat het districtscollege de modaliteiten voor het opstellen van het kermisplan heeft. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het nieuwe kermisplan, als bijlage toegevoegd, voor de Winterfoor op het Sint-Franciscusplein in Merksem goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed om de data van de Winterfoor op het Sint-Franciscusplein aan te passen naar:

  • Sint-Franciscusplein - Winterkermis: 14 december 2022 tot en met 19 december 2022 - oprijden 13 december 2022 om 15.00 uur.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
SB/EFMF om de kermisnijveraars te informeren over het nieuw kermisplan via de website;
SB/L/BOF de stroomvoorziening voor de kermis te voorzien gedurende de exploitatieperiode;
PZAom de zone verkeersvrij te maken.

Bijlagen