Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00294 - District Merksem. Kasterveldenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 10/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00294 - District Merksem. Kasterveldenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2022_DCME_00294 - District Merksem. Kasterveldenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Kasterveldenstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;   
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 16 maart 2018 (jaarnummer 2461);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als "Merksem Heide" en "Omgeving Jan Palfijn"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.  

De school "Sint Ludgardis campus KVO" wenst een schoolstraat in te voeren. Dit voor een periode van minimaal zes maanden, met startdatum op 9 januari 2023. De school engageert zich om de toegang tot de schoolstraat te bewaken.
De schoolstraat wordt ingevoerd in het straatsegment gelegen tussen de Rerum Novarumlaan en Meereigen.

Argumentatie

Bij aanvang en aan het einde van de schooldag wordt gedurende 30 minuten voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet, met de fiets of speed pedelec verplaatsen. Een gemachtigd toezichter of vrijwilliger plaatst hiervoor de schoolstraatafsluitingen aan de aanvangen van de schoolstraat.

 • de straat wordt afgesloten met een schoolstraatafsluiting aan de beide toegangen van de schoolstraat:
  • ter hoogte van de Rerum Novarumlaan;
  • ter hoogte van de Meereigen;
 • de verkeersborden die de toegang verbieden (C3 met onderbord "schoolstraat - op schooldagen van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 8.30 uur, en van 15.05 tot 15.35 uur, en op woensdag van 8.00 tot 8.30 uur en van 12.05 tot 12.35 uur, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs") worden aan de toegangen van de schoolstraat, kant Rerum Novarumlaan en Meereigen geplaatst.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 19 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de proefopstelling 'schoolstraat' in de Kasterveldenstraat vanaf  9 januari 2023, zodat de buurt op tijd kan geïnformeerd worden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.