Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_DCME_00292 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Narcisstraat, district Merksem (dossiernummer 122/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 10/11/2022 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00292 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Narcisstraat, district Merksem (dossiernummer 122/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring 2022_DCME_00292 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Narcisstraat, district Merksem (dossiernummer 122/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op het pleintje, de groenzone in de Narcisstraat, district Merksem moet één boom vervangen worden.

Argumentatie

Het betreft één Prunus serrulata (Japanse sierkers - stamomtrek 112 cm). Deze boom bevindt zich in slechte gezondheidstoestand en is gedeeltelijk afgestorven. De boom moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Cydonia oblonga 'Portugal' (kweepeer - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt in de onmiddellijke omgeving aangeplant in de groenzone.

Het wijkoverleg van het district Merksem dient de buurtbewoners in te lichten over de geplande ingreep.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.
De Narcisstraat is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Prunus serrulata (Japanse sierkers - stamomtrek 112 cm) wordt geveld op het pleintje, in de Narcisstraat, district Merksem. De boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Cydonia oblonga 'Portugal' (kweepeer - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt in de onmiddellijke omgeving in de groenzone aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/GB district Merksem inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
ME-BZ in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

 


Bijlagen

  • Inplantingsplan_122_22.pdf
  • Foto_122_22.pdf