Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

2022_DCME_00288 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen oktober 2022 - Kennisneming

districtscollege Merksem
do 10/11/2022 - 10:00 collegezaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00288 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen oktober 2022 - Kennisneming 2022_DCME_00288 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen oktober 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst.

Argumentatie

In de maand oktober 2022 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges.

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget oktober 2022:
 
Omschrijving Raming Bestelbonnummer Budgetplaats Goedgekeurd besluit

Levering van bomen voor invulling en aanplanting op verschillende locaties in het district

Boomkwekerij Udenhout België

17.813,30 EUR

4005529443 5074000000 Zitting 13 oktober 2022
Jaarnummer 267

Aankoop vaste planten voor invulling en aanplanting op verschillende locaties in het district 

BVBA Boot & Dart Boomkwekerijen

17.077,19 EUR40055294455074000000Zitting 13 oktober 2022
Jaarnummer 268

Doelhofstraat wegeniswerken

Vermetten Wegenbouw nv
200.055,76 EUR
40055304125072500000Zitting 13 oktober 2022
Jaarnummer 273

Levering en plaatsing volière voor gemeentepark Merksem

Aannemingsbedrijf Janssens L. NV
70.252,60 EUR40055297205074000000Zitting 13 oktober 2022
Jaarnummer 276

Aankoop heesters voor 2023, voor invulling en aanplanting op verschillende locatie in het district

BVBA Boot & Dart Boomkwekerijen
17.861,32 EUR40055327775074000000
Zitting 27 oktober 2022
Jaarnummer 281

Mechanisch aanplanten van bloembollen en aanplanten bloembollen in de Gaston Berghmansdreef

Vanacker Geert

23.230,08 EUR4005532778
5074000000

Zitting 27 oktober 2022
Jaarnummer 282

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.