Terug
Gepubliceerd op 02/02/2023

Besluitenlijst  districtscollege Merksem

do 10/11/2022 - 10:00 collegezaal

 • 1.

  2022_DCME_00287 - Districtscollege - Notulen 27 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCME_00288 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen oktober 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2022_DCME_00289 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCME_00290 - Ondersteuning - Ondersteuningsproduct District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Humanitarian Welfare Association vzw. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCME_00291 - Ondersteuning - Ondersteuningsproduct District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. 61e Sint-Jozefscouts FV. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 6.

  2022_DCME_00292 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Narcisstraat, district Merksem (dossiernummer 122/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCME_00293 - Glassstraat. Opdracht SWOU12758A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCME_00294 - District Merksem. Kasterveldenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DCME_00295 - Fort van Merksem. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU12243A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_DCME_00296 - District Merksem. Rodeloopstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_DCME_00297 - Kermissen - Nieuw kermisplan en wijzigen datum. Winterfoor Sint-Franciscusplein - Goedkeuring

  Goedgekeurd