Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRBZL_00053 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 24/10/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Verontschuldigd

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_DRBZL_00053 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming 2022_DRBZL_00053 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 19 september 2022 (jaarnummer 178) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 12 september 2022 goed.

In zitting van 26 september 2022 (jaarnummer 181) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 19 september 2022 goed.

In zitting van 3 oktober 2022 (jaarnummer 196) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 26 september 2022 goed.

In zitting van 10 oktober 2022 (jaarnummer 201) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 3 oktober 2022 goed.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de notulen van de districtscolleges van 12 september, 19 september, 26 september en 3 oktober 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220912_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20220919_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20220926_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20221003_DCBZL_Notulen.pdf