Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRBZL_00052 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 24/10/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Verontschuldigd

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_DRBZL_00052 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming 2022_DRBZL_00052 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo maakt deel uit van de Vervoerregioraad Antwerpen en is vertegenwoordigd in de Vervoerregioraad.

Op 20 juni 2022 vergaderde de Vervoerregioraad Antwerpen.

Argumentatie

De verslagen van de Vervoerregioraad Antwerpen worden ter kennisneming voorgelegd aan de leden van de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0105 - Constructief samenwerken
2BZL010501 - Mobiliteit & verkeer

Besluit

De districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de Vervoerregioraad Antwerpen van 20 juni 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220620_Verslag_VVR_20.pdf