Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_MV_00075 - Mondelinge vraag van raadslid Annick Kersten: Geluidsmeting

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 24/10/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Verontschuldigd

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_MV_00075 - Mondelinge vraag van raadslid Annick Kersten: Geluidsmeting 2022_MV_00075 - Mondelinge vraag van raadslid Annick Kersten: Geluidsmeting

Motivering

Indiener(s)

Annick Kersten

Gericht aan

Carl Geeraerts, Rudi Sempels

Tijdstip van indienen

do 20/10/2022 - 20:51

Toelichting

Beste burgemeester en schepen,


Enkele maanden geleden zijn er op verschillende plaatsen in ons district geluidsmetingen geweest, uitgevoerd door Tractebel.


Na contact met Tractebel begreep ik,dat deze in opdracht waren van de stad om het geluid in kaart te brengen van heel Antwerpen.

Is het mogelijk deze resultaten op te vragen en te delen met de districtsraad, om zo mogelijk eens de optie van geluidsschermen te herbekijken? Sinds de laatste metingen zijn er namelijk wel wat veranderingen geweest : ander asfalt, toename goederenverkeer van zowel vrachtwagens als treinen,...

Graag volgen we dit mee op ten voordele van de nachtrust van de inwoners die daar woonachtig zijn.


Dank u

Annick Kersten

Bespreking

Antwoord

Antwoord Rudi Sempels, districtsschepen:

De metingen waar u over spreekt kaderen in de Europese richtlijn omtrent de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Deze richtlijn streeft naar een gemeenschappelijke Europese aanpak om de gezondheidsschadelijke effecten door blootstelling aan omgevingslawaai te voorkomen of te verminderen. De lidstaten zijn verplicht om minstens elke vijf jaar strategische geluidsbelastingskaarten op te maken van alle agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners.

Het stadscollege gunde in juni 2022 de opdracht voor de opmaak van deze studie en ik heb vernomen dat de resultaten ten vroegste eind november bekend zijn. Van zodra we de resultaten weten, zullen we u die meedelen.

Wat ik kan meegeven is dat de laatste studie dateert van 2018 en de resultaten daarvan zijn online raadpleegbaar (https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/geluidsbelastingskaarten/media).

Voor de rest kan ik nog zeggen dat wat de geluidsschermen betreft, we er altijd op hameren. Dat bleek recent nog in het dossier van de Oostelijke Verbinding waar we als districtsraad unaniem adviseerden om geluidsschermen te realiseren.

​ di 25/10/2022 - 11:13