Terug
Gepubliceerd op 04/10/2022

Besluitenlijst  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 03/10/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2022_DCBZL_00196 - Districtscollege - Notulen 26 september 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCBZL_00197 - Ondersteuning - Sport - KFC Berendrecht Sport vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCBZL_00198 - Ondersteuning - Sport - Zandvliet Sport- Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCBZL_00199 - Ondersteuning - Sport - Aktiva Turnkring vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCBZL_00200 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 26 september 2022. - Kennisneming

  Kennis genomen