Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_DRBZL_00060 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_DRBZL_00060 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming 2022_DRBZL_00060 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 17 oktober 2022 (jaarnummer 214) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 10 oktober 2022 goed.

In zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 223) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 17 oktober 2022 goed.

In zitting van 31 oktober 2022 (jaarnummer 230) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 24 oktober 2022 goed.

In zitting van 7 november 2022 (jaarnummer 233) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 31 oktober 2022 goed.

In zitting van 14 november 2022 (jaarnummer 241) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 7 november 2022 goed.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de notulen van de districtscolleges van 10 oktober, 17 oktober, 24 oktober, 31 oktober en 7 november 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221010_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20220926_BOD_BZL_verslag.pdf
  • 20221017_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20221024_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20221031_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20221107_DCBZL_Notulen.pdf