Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_MOT_00096 - Voorstel tot motie van raadslid Zander Vliegen: Loketwerking "Loket Op Maat" - aanpassingen voor District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_MOT_00096 - Voorstel tot motie van raadslid Zander Vliegen: Loketwerking "Loket Op Maat" - aanpassingen voor District Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2022_MOT_00096 - Voorstel tot motie van raadslid Zander Vliegen: Loketwerking "Loket Op Maat" - aanpassingen voor District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Motivering

Indiener(s)

Zander Vliegen

Gericht aan

Carl Geeraerts

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 15:38

Toelichting

In juni 2022 namen wij als raadsleden kennis van het “Toekomstbeeld Loketwerking”, dankzij een toelichting gekregen op de Raadscommissie.

Het Districtsbestuur nam reeds in april hiervan formeel kennis, met kennisname van het verslag van de “Raad van Overleg” van 19 april 2022, waarop voor ons District geen enkele opmerking geformuleerd werd (en eveneens niemand aanwezig was).

De aanpassing van de loketwerking onder de noemer “Loket Op Maat” bevat 4 pijlers:

 1. Uitgebreid digitaal aanbod (bvb. via online e-loket Antwerpen of zelfbedieningszuilen)
 2. Verbeterde digitale gebruikservaring (e-inclusieve A-app): deze is momenteel nog niet gelanceerd erg niche, aangezien verre van iedereen met bvb. smartphone (laat staan ItsMe) aan de slag kan, en er bvb. €14 wordt aangerekend om bepaalde documenten naar huis op te laten sturen
 3. Toegankelijk voor specifieke doelgroepen en kansengroepen (denk aan sociale centra, studentenloket, Ukraïneloket, …)
 4. Efficiënt georganiseerde kwaliteitsvolle dienstverlening


Voor alle duidelijkheid: ook wij geloven naar de toekomst toe sterk in deze pijlers (als er tenminste aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan). We begrijpen eveneens dat efficiëntie-oefeningen moeten gebeuren, en juichen bvb. het voorzien van de extra zelfbedieningszuilen toe op bijkomende plaatsen, waar men heel wat persoonlijke documenten gratis kan afprinten (getuigschriften samenwonen, uittreksel strafregister, aktes en bewijzen) en ook taxicheques, afvalstickers, pin- en puk-codes aangevraagd kunnen worden.


Echter, wat betreft de laatste pijler, de dienstverlening aan het loket, (wat voor de meeste mensen nog steeds de basis is) hangen er heel wat nadelige implicaties vast voor ons District.

Immers, zo zal de loketwerking georganiseerd worden (initieel was er gezegd per november/december 2022?):

 • 4 Regioloketten
  • Antwerpen, Deurne, Merksem en Wilrijk
  • Alle courante producten (identiteit, mobiliteit, wonen en levensloop)
  • 6 op 7 dagen open, 2 avondopeningen, alle zaterdagen open, zondag gesloten
 • 6 Stadsloketten
  • Districtshuizen Berendrecht, Berchem, Borgerhout, administratieve centra Antwerpen Linkeroever, Ekeren en Hoboken
  • Slechts een selectie van bepaalde producten/diensten
  • Slechts 2 op 7 dagen open waarvan 1 avondopening (initieel dinsdag of woensdag afwisselend), zondag gesloten (er zal dus geen zaterdagopening meer zijn in Berendrecht (zoals nu om de twee weken))


De dienstverlening was tijdens en na Corona-periode (begrijpelijk) zeer moeilijk te organiseren, maar was vaak buitenproportioneel nadelig voor ons district. Nu zitten we in soort van overgangsfase, waarbij de dienstverlening aan ons loket sterk verminderd is, en de alternatieven zelfs nog niet in voege zijn. In de toekomst (planning was initieel najaar 2022, maar lijkt vertraging op te lopen) wordt het dus nog erger.

Voor heel wat zaken dient men verplicht een afspraak aan een loket te maken. Enkel de Regioloketten (Antwerpen, Deurne, Merksem en Wilrijk) bieden alle dienstverlening aan; de Stadsloketten slechts een beperkte selectie, waaronder dus bij ons op het Districtshuis in Berendrecht (als het al open is en de bepaalde dienst beschikbaar).


Hieronder enkele voorbeelden (niet-exhaustief) van wat de nieuwe loketwerking concreet betekent, en waarvoor men sowieso niet meer in Berendrecht terecht kan:

 • afspraak wettelijk samenwonen
 • naamsverandering
 • verklaring orgaandonatie
 • euthanasieverklaring
 • verbouwpremies

Wat betreft de geboorte-aangifte en erkenning van een kind, is het eveneens niet meer mogelijk in Berendrecht een afspraak te maken (wel in Harmonie, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk). De 4 geboorteloketten in de Antwerpse materniteiten zijn zeker handig, maar niet voor iedereen (thuisbevalling, ander ziekenhuis, grensarbeiders en buitenlandse inwoners, …).

Het loket Burgerlijke Stand (bvb. samenlevingscontract of huwelijksaangifte) is nog maar 1 dag in de maand beschikbaar, hoewel Burgelijke Stand wel degelijk een Districtsbevoegdheid is, nota bene.

Daarenboven: bij verlies of diefstal van documenten, kan men in theorie terecht zonder afspraak. Echter, niet alleen gaat het stadsloket in ons Districtshuis te Berendrecht maar 2 dagen open zijn, er is zelfs geen politie-onthaal meer, waardoor men genoodzaakt is naar bvb. Luchtbal of Merksem te gaan bij verlies of diefstal van bvb. een identiteitskaart.

Ook voor het inleveren van een gevonden voorwerp moet zelfs een afspraak ingepland worden.


Bijkomend, onze dorpen liggen geografisch in een uithoek van de Stad Antwerpen (met beperkte bereikbaarheid met het openbaar vervoer), wat betekent dat onze inwoners zich moeilijk kunnen wenden tot een ander Regio- of Stadsloket. Ook voor onze inwoners van Lillo betekent de nieuwe loketwerking een enorme vermindering van de dienstverlening.

De zelfbedieningszuilen kunnen dit alles niet opvangen. Onze inwoners kunnen niet meer terecht in Berendrecht voor alle diensten, bijkomend zal de loketwerking op het Districtshuis ook nog maar 2 dagen in de week open zijn (met slechts 1 avondopening), en nooit meer in het weekend.


BESLUIT

De Districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo geeft de opdracht aan het Districtscollege om bij het College van Burgemeester en Schepenen Stad Antwerpen:

 1. te vragen om een extra zelfbedieningszuil te plaatsen in Lillo
 2. aan te dringen om de openingsuren van het Stadsloket Districtshuis Berendrecht aanzienlijk uit te breiden
 3. aan te dringen om de beschikbaarheid van de Burgelijke Stand in het Stadsloket Districtshuis Berendrecht uit te breiden
 4. een duidelijke communicatie over de vernieuwde Loketwerking op te maken, op maat voor de inwoners van Berendrecht, Zandvliet, Lillo (en niet louter de algemene stadscommunicatie)


Met vriendelijke groeten,

Zander Vliegen 

PRO2040