Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_MV_00084 - Mondelinge vraag van raadslid Annick Kersten: AED toestellen

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_MV_00084 - Mondelinge vraag van raadslid Annick Kersten: AED toestellen 2022_MV_00084 - Mondelinge vraag van raadslid Annick Kersten: AED toestellen

Motivering

Indiener(s)

Annick Kersten

Gericht aan

Carl Geeraerts

Tijdstip van indienen

do 24/11/2022 - 14:22

Toelichting

Beste burgemeester, beste Carl,

Graag wil ik u vragen hoe de AED toestellen worden opgevolgd.


Is hier een onderhoudscontract voor afgesloten? Hoe zit het met de levensduur van de batterij en wordt dit opgevolgd?


Kan u dit ook onder de aandacht brengen bij de eigenaars van de toestellen in privaat beheer maar op het openbaar domein?

Danku

Kersten Annick

Bespreking

Antwoord

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

Wat de AED-toestellen aan stadsgebouwen betreft: de stad heeft een raamovereenkomst zowel voor de plaatsing als voor het onderhoud & herstellingen. De respectievelijke gebouwverantwoordelijken volgen dit op.

We vervullen als stad en district geen rol voor AED-toestellen in privaat beheer aan privégebouwen.

Reactie raadslid Kersten:

Weet u of de AED-toestellen hier al gebruikt zijn geweest?

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

Ik weet dat het toestel aan de voetbal en de sporthal al gebruikt werden.
En naar aanleiding van een calamiteit hebben we een toestel voorzien aan het Vrijetijdscentrum.

​ di 29/11/2022 - 09:41