Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_MV_00085 - Mondelinge vraag van raadslid Carina Stark: Huis van Het Kind

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_MV_00085 - Mondelinge vraag van raadslid Carina Stark: Huis van Het Kind 2022_MV_00085 - Mondelinge vraag van raadslid Carina Stark: Huis van Het Kind

Motivering

Indiener(s)

Carina Stark

Gericht aan

Carl Geeraerts

Tijdstip van indienen

do 24/11/2022 - 17:15

Toelichting

Beste Carl,


Eind oktober 2022 vernamen we via de pers dat het Huis van het Kind op termijn zijn deuren zal sluiten. Ook de Huizen in Ekeren en Berchem worden gesloten.

We zijn van mening dat het Huis van het Kind in Berendrecht wel degelijk de juiste doelgroepen en/of gezinnen bereikt of alleszins kan bereiken.

Dus mijn vraag: waren jullie hiervan op de hoogte en wat kunnen jullie hiervoor doen?


Dank U namens de N-VA fractie.

Carina Stark

Bespreking

Antwoord

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

Eind oktober 2022 hebben we als districtsbestuur vernomen via de media dat het Huis van het Kind in Berendrecht op termijn de deuren zal sluiten. Ook de Huizen in Ekeren en Berchem worden gesloten.

Als motivatie voor deze sluiting werd verwezen naar een uitgevoerde audit waaruit zou blijken dat op deze locaties niet de kwetsbare doelgroep bereikt wordt waarvoor de Huizen van het Kind zijn opgericht. Als districtscollege betreuren we uiteraard deze beslissing. We menen dat het Huis van het Kind in Berendrecht wel degelijk de juiste doelgroepen en/of gezinnen bereikt of alleszins kan bereiken.

Als districtscollege vroegen we om het desbetreffende auditrapport te bezorgen.

Verder willen we manier aankaarten waarop met het districtsbestuur over deze beslissing werd gecommuniceerd. Zoals gezegd heeft het districtscollege de beslissing over de sluiting van het Huis van het Kind in Berendrecht via de pers moeten vernemen. Het is aangewezen om beslissingen met een dergelijke impact op de inwoners van een district, voorafgaandelijk met het districtsbestuur te bespreken of hen minstens te informeren vooraleer een perscommunicatie wordt uitgestuurd.

Op heden mochten we nog geen reactie ontvangen van de bevoegde schepen.

​ di 29/11/2022 - 09:42