Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_MV_00087 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Proefopstelling slimme LED-verlichting

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_MV_00087 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Proefopstelling slimme LED-verlichting 2022_MV_00087 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Proefopstelling slimme LED-verlichting

Motivering

Indiener(s)

Marc Maes

Gericht aan

Rudi Sempels

Tijdstip van indienen

vr 25/11/2022 - 12:02

Toelichting

Openbare verlichting doet meer dan alleen de straten verlichten. Het zorgt voor basiszicht en veiligheid voor voetgangers en bestuurders die ’s avonds op straat zijn.

Maar openbare verlichting kost geld. Straatverlichting neemt soms tot 40% van het energieverbruik van een stad voor haar rekening. Het komt erop aan om economische en duurzame keuzes te maken. 

De combinatie van LED-straatverlichting en een intelligent verlichtingsbeheersysteem  biedt tal van mogelijkheden om de energiekosten voor stedelijke verlichting tot 70% te verlagen.

Vandaag staat energie (en méér bepaald het besparen ervan) hoog op elke agenda. De Stad Antwerpen kondigde recent aan de straatverlichting tussen 1 en 5 uur ’s ochtends te doven vanaf januari 2023. 

De verbindingsweg tussen de Bosstraat en de Monnikenhofstraat wordt gebruikt door wandelaars en fietsers – het is de trage verbinding tussen de woonwijken aan de Bosstraat, de seniorenwoningen aan het Dienstencentrum Molengeest en het grootwarenhuis Carrefour, het stedelijk bibliotheekfiliaal, de apotheek en de Lijn-halte “Viswater”.

Met een lengte van net geen 250 meter is dit stukje Monnikenhofstraat perfect geschikt als proefopstelling om slimme LED-straatverlichting te plaatsen: LED-lampen die geactiveerd worden wanneer een voetganger of fietser nadert en daarna gedoofd worden.

Is het districtsbestuur bereid om te investeren in dit proefproject en zo mee de kar te trekken van duurzame en veilige straatverlichting, of om de nodige middelen hiervoor te vragen bij de hogere overheid of beheerder Fluvius?

 

Bespreking

Antwoord

Antwoord Rudi Sempels, districtsschepen:

Het district heeft hiervoor geen budget voorzien. We zijn bereid om de vraag door te spelen aan de stad Antwerpen en Fluvius.

​ di 29/11/2022 - 09:43