Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_AM_00060 - Amendement van raadsleden Zander Vliegen, Bart Goris, Karel Hendrickx, Annick Kersten: Voorstel tot niet-indexering presentiegelden: heroriëntering naar beleidsdoelstellingen waarop bespaard wordt of investering in fietsstraten met vrijgekomen budget

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2022_AM_00060 - Amendement van raadsleden Zander Vliegen, Bart Goris, Karel Hendrickx, Annick Kersten: Voorstel tot niet-indexering presentiegelden: heroriëntering naar beleidsdoelstellingen waarop bespaard wordt of investering in fietsstraten met vrijgekomen budget 2022_AM_00060 - Amendement van raadsleden Zander Vliegen, Bart Goris, Karel Hendrickx, Annick Kersten: Voorstel tot niet-indexering presentiegelden: heroriëntering naar beleidsdoelstellingen waarop bespaard wordt of investering in fietsstraten met vrijgekomen budget

Motivering

Indiener(s)

Zander Vliegen, Karel Hendrickx, Bart Goris, Annick Kersten

Gericht aan

Raf Crynen

Tijdstip van indienen

ma 28/11/2022 - 12:24

Toelichting

Artikel 4

De districtsraad beslist de presentiegelden éénmalig niet te indexeren.