Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

Besluitenlijst  districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2022_DRBZL_00056 - Districtsraad - Notulen districtsraad 24 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRBZL_00055 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 14.

  2022_AM_00060 - Amendement van raadsleden Zander Vliegen, Bart Goris, Karel Hendrickx, Annick Kersten: Voorstel tot niet-indexering presentiegelden: herori├â┬źntering naar beleidsdoelstellingen waarop bespaard wordt of investering in fietsstraten met vrijgekomen budget

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DRBZL_00057 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DRBZL_00059 - Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Actieplan en begroting 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DRBZL_00054 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2022_DRBZL_00060 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2022_DRBZL_00058 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2022_MOT_00096 - Voorstel tot motie van raadslid Zander Vliegen: Loketwerking "Loket Op Maat" - aanpassingen voor District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

  Niet goedgekeurd
 • 9.

  2022_MV_00084 - Mondelinge vraag van raadslid Annick Kersten: AED toestellen

  Behandeld
 • 10.

  2022_MV_00085 - Mondelinge vraag van raadslid Carina Stark: Huis van Het Kind

  Behandeld
 • 11.

  2022_MV_00087 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Proefopstelling slimme LED-verlichting

  Behandeld
 • 12.

  2022_MV_00088 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: PFAS vervuiling in ons district.

  Behandeld
 • 13.

  2022_MV_00092 - Mondelinge vraag van raadslid Zander Vliegen: Masterplan Lillo: Fase 1 (riolerings- en nutswerken) - bemaling en verlichting

  Behandeld