Terug districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo

Mon 28/11/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Openbare zitting

A-punten

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

B-punten

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen